Styremøte 1. november 2021

Referat fra styremøte 1. november 2021 klokken 11:30-12:30

 

Tekna-UiO styremøte (Zoom)

Styremedlemmer: Anne Schad Bergsaker, Dag Endresen, Erik Winge, Per Eugen Kristiansen, Stein Michael Storleer, Terje Grønås, Øystein Prytz

Til stede: Anne Schad Bergsaker, Dag Endresen, Erik Winge, Per Eugen Kristiansen, Stein Michael Storleer, Terje Grønås, Øystein Prytz

Ikke tilstede: 

Referent: Dag og Erik (bidrag fra alle)

Neste styremøte: Mandag 22. november 2021 klokken 10:00.


Sak 1: Årets lønnsforhandlinger (251)

Årets lokale lønnsforhandlinger (ved UiO) ble avsluttet innen fristen som var i slutten av oktober. Protokollen ble signert fredag 2021-10-29 og informasjon sendes ut til alle ansatte klokken 12:00 mandag 1. november (2021).

Det generelle tillegget er fordelt slik:

·  Medlemmer med årslønn til og med 500.000,- får et tillegg på 2,4 % av årslønn.

·  Medlemmer med årslønn til og med 600.000,- får et tillegg på 1,8 % av årslønn.

·  Medlemmer med årslønn over 600.000,- får et tillegg på 1,5 % av årslønn.

Sak 2: Årshjul

Styret avtalte i forrige styremøte å arbeide med et årshjul for Tekna-UiO inkludert en oppdatert oversikt over tidspunkter og frister for lokale lønnsforhandlinger.

Sak 3: Tekna-UiO årsmøte for 2021

Hovedtema for dette styremøtet var planlegging av årsmøte 2021 for Teknas gruppe ved UiO. Styret vurderer å holde årsmøtet på Zoom slik at flere medlemmer har mulighet for å delta. Årsmøtet 2020 på Zoom hadde 59 deltagere mot normalt ca 20 (21 i 2019, og 20 i 2018).

Vedtak: dato for Tekna-UiOs årsmøte er 2021-11-25 klokken 13:15 - 15:00.

Styret ønsker å prioritere rekruttering av styremedlemmer som har noe mere tid for å delta noe mere aktivt i de årlige lønnsforhandlingene. Og vil oppfordre alle aktuelle medlemmer om å ta kontakt med oss eller med valgkomiteen.

 
Publisert 4. okt. 2021 09:46 - Sist endret 22. nov. 2021 12:22