Årsmøte november 2021

Teknas etatsforening ved UiO hadde årsmøte torsdag 25. november 2021.

Protokoll fra årsmøte i Tekna-UiO 2021

Tid: Torsdag 2021-11-25 klokken 13:15 – 14:30

Sted: Zoom videokonferanse (digitalt)

Til stede: 48 medlemmer var til stede (virtuelt) på årsmøtet.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av ordstyrer, referent og to protokollvitner.
  3. Orientering om resultatet fra årets lokale lønnsforhandlinger (HTA § 2.5.1).
  4. Årsberetning for Tekna-UiO 2021.
  5. Valg av styreverv og valgkomite.
  6. Eventuelt.

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent. Styreleder Dag Endresen ble valgt til ordstyrer. Dag Endresen og styremedlem Erik Winge ble valgt som referent.

Sak 3: Orientering om årets 2.5.1-forhandlinger. Dag Endresen orienterte om årets 2.5.1 forhandlinger. En beskrivelse av forhandlingsresultatet fra 2.5.1 er med i årsberetningen.

Sak 4: Årsberetningen for Tekna-UiO 2021 er tilgjengelig online fra hjemmesiden for årsmøtet. Styreleder Dag Endresen gikk gjennom hovedpunktene. Årsberetningen ble tatt til etterretning av årsmøtet.

Sak 5: Valg til styret. Valgkomitéen fremmet følgende forslag:

 

Leder: Dag Endresen (gjenvalg)

Valgt ved akklamasjon.

 

Styremedlemmer:

Stein Michael Storleer (gjenvalg)

Øystein Prytz (gjenvalg)

Anne Schad Bergsaker (gjenvalg)

Erik Winge (ikke på valg)

Terje Grønås (ny - fra vara)

Styremedlemmer på valg ble valgt samlet ved akklamasjon.

 

Varamedlemmer:

Per Eugen Kristiansen (gjenvalg)

Robin B. Zweigel (ny)

Gunvor Annette Hesla-Halvorsen (ny)

Disse ble valgt samlet ved akklamasjon.

 

Valg til valgkomité. Styret fremmet følgende forslag:

Valgkomite:

Finn Knut Hansen (gjenvalg)

Haneef Awan (gjenvalg)

Elisabeth Høidal Ytterdal (ny)

Disse ble valgt samlet ved akklamasjon.

 

For å signere protokollen:

Trond Vidar Hansen

Camilla Schjalm

 

Sak 6: Eventuelt

6.1) Forslag om å arbeide med økte administrative raporteringer for vitenskapelige ansatte sammen med hovedorganisasjon Akademikerne-UiO.

6.2) Organisering av årsmøtet som et hel-digitalt møte på Zoom ser ut til å gi bedre deltagelse fra flere medlemmer, men flere savner fordelene med å møtes og bli bedre kjent. Det nye styret tar innspillene til etteretning og vil vurdere eventuelle muligheter for hybrid-løsninger ved planlegging av årsmøtet for 2022.

 

Årsmøtet ble avsluttet klokken 15.30.

Protokoll som PDF

 

Emneord: Tekna, Tekna-UiO, Akademikerne-UiO, årsmøte
Publisert 4. okt. 2021 11:43 - Sist endret 26. nov. 2021 12:34