Lokale lønnsforhandlinger 2019

Rammen for de lokale lønnsforhandlingene i staten for 2019 ble 2,15% av lønnsmassen per 1. mai 2019. Tidsfrist for innlevering av online kravskjema for Akademiker-medlemmer ved UiO er 21. august 2019.

Lokale lønnsforhandlinger i staten for 2019

2,15% av lønnsmassen avsettes til lokale forhandlinger for Akademikernes medlemmer (som gir en total ramme på 3,2% etter glidning og overheng). Rammen følger front-fagene med privat sektor som også har fått en ramme på 3,2% lønnsøkning i 2019. (I 2018 ble 2,8% av lønnsmassen satt av til lokale forhandlinger i statlig sektor).

Informasjon om årets forhandlinger ved UiO:

Hva kan jeg som medlem gjøre?

Nyheter og nyttig informasjon

Årets lokale lønnsforhandlinger (HTA 2.5.1) ved UiO vil være ferdig og avsluttet innen 31. oktober 2019.

Emneord: Lønnsforhandlinger
Publisert 21. juni 2019 13:45 - Sist endret 18. juni 2020 09:01