Medlemskap i Parat UiO

Hva koster medlemskapet?

Kontingentsatser fra 1. januar 2021

Kontingenten er 1,2 % av all lønn utenom overtid, maksimalt 510 kroner pr måned (2021). Maksbeløpet reguleres årlig i forhold til medlemmenes gjennomsnittlige lønnsvekst.

For medlemmer i underorganisasjoner (Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF)) er kontingenten 1,4 prosent av brutto lønn og faste tillegg, maksimalt 597 kroner pr måned (2021).

For medlemmer i Norges politilederlag er kontingenten 1,1 prosent av brutto lønn og faste tillegg.

Minimumskontingenten i Parat er 50 kroner pr måned.

Studenter, elever (videregående skole) og lærlinger betaler ikke kontingent. 

Pensjonister og andre som ikke er yrkesaktive betaler kr 510,. pr mnd (2021). Denne kontingenten justeres i takt med maksimumskontingenten. Husk at kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. Maksimalt fradragsbeløp er 3850 kroner (2021). Fagforeningskontingent er ikke fradragsberettiget for pensjonister.

 

Andre medlemsfordeler

 

Som arbeidstaker ved UiO bør du organisere deg i Parat fordi vi har:

  • Et forbund som tar ansvar. Med positiv grunnholdning og nærhet til medlemmene sier vi fra om forhold vi finner uakseptable. Vi tror på ulike løsninger for livets ulike faser. Enkeltmennesket er viktigere enn noen gang og vårt fokus er rettet mot våre medlemmers livskvalitet.
  • Spisskompetansen innen universitet - og høgskolesektoren som medfører at det er nettopp deg, som ansatt ved universitetet, vi jobber for.
  • Juridisk bistand i arbeidsrettslige forhold. Parat tilbyr også en times gratis konsultasjon med advokat pr. år i forhold som gjelder privatrettslig rådgivning.
  • Gunstige forsikringsordninger gjennom Gjensidige forsikring. Det er ingen obligatorisk eller tvungen forsikring i medlemskontingenten.
  • En organisasjon for hele arbeidslivet da vi organiserer medlemmer i privat, statlig og kommunal sektor. Det gir et fast holdepunkt og gode erfaringer fra alle deler av arbeidslivet.

Les mer om medlemskapet på Parats sentrale sider

Publisert 4. apr. 2013 13:58 - Sist endret 21. juli 2021 23:29