Åpent forum

For tillitsvalgte i Oslo og Akershus – Region Øst.

Tema: Arbeidstid

Parat Region Øst inviterer våre tillitsvalgte i Oslo og Akershus til Åpent forum om arbeidstid. Vi vet at mange av våre tillitsvalgte er opptatt av arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilsvarende bestemmelser i egen tariffavtale. Særlig innenfor virksomheter med mye skift- og turnusarbeid er dette svært aktuelt. Innledningen holdes av Grete Dieserud, rådgiver i Parat.

 

Se hele invitasjonen

Publisert 30. jan. 2014 14:25 - Sist endret 30. jan. 2014 14:25