English version of this page

Forskerforbundet - Side 4

Publisert 25. mars 2020 14:58

Vi er alle i en vanskelig og usikker tid der helse, sikkerhet og familie kommer først. Samtidig må vi arbeide for å sikre våre medlemmers rettigheter i en tid med sykdom, karantene, ansvar for barn, arbeid hjemmefra, der UiO er i beredskap. 

Koronavirus
Publisert 21. mars 2020 16:48

Forlengelse gis til alle stipendiater og postdoktorer som har fravær på 10 dager eller mer i perioden. Ansatte må sende melding til arbeidsgiver om dette. UiO ser at stipendiater er en særlig utsatt gruppe og har deres situasjon oppe til vurdering. Forskerforbundet følger opp dette.