Tillitsvalgte på fakulteter og enheter

Det medisinske fakultet
Vigdis Bjerkeli, senioringeniør, Inst. for klinisk medisin, tlf. 23072778

Det juridiske fakultet
Elisabeth Perioli Bjørnstøl, seniorrådgiver, Norsk senter for menneskerettigheter, tlf. 22842001
Gørill Arnesen, rådgiver, Det juridiske fakultet, tlf. 22859346

Det humanistiske fakultet
Knut Stene-Johansen, professor, ILOS, tlf. 228 54163
Magnus Garder Evensen, seniorrådgiver, Forskningsseksjonen, tlf. 22844411
Frode Torp Christensen (vara), rådgiver, Studieseksjonen, tlf 228 44465

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Kristine Jøssang, rådgiver, fakultetsadministrasjonen tlf. 228 7104
Stein Fredriksen, professor, Marin biodiversitet, tlf. 228 54558

Det odontologiske fakultet
Morten Enersen, førsteamanuensis,IOB,  tlf. 22840316
Ann-Kristin Ruus, overingeniør, IOB, tlf. 22840326

Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Liv Tone Måseidvåg, seniorkonsulent, Fakultetsadministrasjonen, tlf. 228 54846
Maren Ringstad, rådgiver, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, tlf. 22854417

Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Knut Augedal, seniorrådgiver, senter for læring og utdanning, tlf. 22840173

Universitetsbiblioteket
Andrea A. Gasparini, førstebibliotekar, UB, digitale tjenester, tlf. 90846905
Lars André Flaten, universitetsbibliotekar, Juridisk bibliotek, tlf. 22859459
Marte Ødegaard, universitetsbibliotekar, Bibliotek for medisin og realfag, tlf. 23074429
Line Nybakk Akerholt, universitetsbibliotekar, Bibliotek for medisin og realfag, tlf. 22856522
Ellen Christophersen, (vara) hovedbibliotekar, Bibliotek for medisin og realfag, tlf. 23074428

LOS (Avdeling for fagstøtte)
Silje Winther, seniorrådgiver, Studentinformasjon og opptak, tlf 228 41167

USIT
Andreas Dobloug, senioringeniør, gruppe for nettdrift, tlf. 22840085

Eiendomsavdelingen
Kontakt UiO-sekretariatet

Det teologiske fakultet
Kontakt UiO-sekretariatet

Kulturhistorisk museum
Christian Løchsen Rødsrud, førsteamanuensis, tlf. 22859408
Lucia Koxvold, rådgiver, Arkeologisk seksjon, tlf. 228 51956

Naturhistorisk museum
Kontakt UiO-sekretariatet

For andre enheter, kontakt UiO-sekretariatet


FFTA (Forskerforbundets fagpolitiske forening for teknisk-administrativt personale):
ffta-uio@forskerforbundet.uio.no

Publisert 15. juni 2009 15:36 - Sist endret 19. apr. 2021 15:52