Forskerforbundets sekretariat ved Universitetet i Oslo

Sekretariatet er åpent hver dag, men for å være sikker på å treffe noen, er det lurt å kontakte oss på forhånd.

E-post: forskerforbundet@uio.no

Kontakt tillitsvalgt

Vennligst ikke send konfidensiell informasjon til e-postlisten vår, men beskriv kort hva det gjelder.
En av våre tillitsvalgte vil kontakte deg for nødvendig informasjon vedrørende din sak.

Besøksadresse

Forskerforbundets sekretariat har lokaler i underetasjen i Fysikkbygningen vestfløy (rom 55). 
Sem Sælands vei 24 - Bygning 24 på kart over universitetsområdet.

Postadresse

Postadresse: Forskerforbundet ved UiO, Postboks 1048 Blindern, 0316 Oslo. Tlf: 22 85 43 40

 I sekretariatet

Direkte telefon

E-post
Belinda Eikås Skjøstad, hovedtillitsvalgt og leder for sekretariatet 22857768/ 47390943 b.e.skjostad@forskerforbundet.uio.no

Cecilie Wingerei Lilleheil, tillitsvalgt

22856144 c.w.lilleheil@sv.uio.no

Katrine Langvad Stensløkken, tillitsvalgt

22856538 k.l.stenslokken@fys.uio.no
Ingunn Skjerve, tillitsvalgt 22855119 ingunn.skjerve@uv.uio.no

Helle Storvik, organisasjonskonsulent

- kontorstøtte, arrangementer, design

22854368/ 45242262

helle.storvik@forskerforbundet.uio.no

 

Publisert 15. juni 2009 15:35 - Sist endret 10. jan. 2022 16:01