Kontakt tillitsvalgte i sekretariatet

Foto: Erik Norrud

Du kan kontakte våre tillitsvalgte hvis du ønsker bistand, enten via vår felles e-postliste, eller direkte til tillitsvalgt som står som kontaktpunkt for enheten. Vi anbefaler at første henvendelse sendes forskerforbundet@uio.no slik at du er sikret tilbakemelding i tide.

Kontakt

E-post: forskerforbundet@uio.no


Hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad

Tillitsvalgt Cecilie Wingerei Lilleheil

Tillitsvalgt Katrine Langvad Stensløkken

Tillitsvalgt Ingunn Skjerve

Det humanistiske fakultet

Hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad

E-post: belinds@forskerforbundet.uio.no

Vara:

Tillitsvalgt Cecilie W. Lilleheil

 

 

 

 

Det juridiske fakultet

Tillitsvalgt Cecilie W. Lilleheil

E-post: c.w.lilleheil@sv.uio.no

Vara: Hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Tillitsvalgt Katrine Langvad Stensløkken

E-post: k.l.stenslokken@fys.uio.no

Vara: Tillitsvalgt Cecilie W. Lilleheil

Det medisinske fakultet

Tillitsvalgt Katrine Langvad Stensløkken

E-post: k.l.stenslokken@fys.uio.no

Vara: Hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad

Det odontologiske fakultet

Tillitsvalgt Ingunn Skjerve

E-post: ingunn.skjerve@uv.uio.no

 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Tillitsvalgt Cecilie W. Lilleheil

E-post: c.w.lilleheil@sv.uio.no

Vara: Tillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad

Det teologiske fakultet

Hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Tillitsvalgt Cecilie W. Lilleheil

E-post: c.w.lilleheil@sv.uio.no

Vara: Belinda Eikås Skjøstad

NHM og KHM

Tillitsvalgt Ingunn Skjerve

E-post: ingunn.skjerve@uv.uio.no

 

 

Universitetsbiblioteket

Tillitsvalgt Cecilie W. Lilleheil

E-post: c.w.lilleheil@sv.uio.no

Vara: Hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad

UiO: Ledelsen og støtteenheter (LOS)

Hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad

E-post: belinds@forskerforbundet.uio.no
 

EA - Tillitsvalgt Ingunn Skjerve

USIT - Hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad

E-post: b.e.skjostad@forskerforbundet.uio.no

Andre enheter under universitetsstyret

STK, SUM og Sommerskolen

Hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad