Kurs og arrangementer

Forskerforbundet sentralt arrangerer også en rekke kurs, se egen kursplan

Tidligere

Tid og sted: 7. nov. 2018 09:00 - 12:30, Georg Sverdrups hus: Auditorium 2
Tid og sted: 4. okt. 2018 08:30 - 09:45, Foajeen i Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjerknes' hus, Universitetet i Oslo.

Forskerforbundet inviterer til frokostmøte og debatt.

Tid og sted: 12. juni 2018 09:00 - 15:00, Georg Morgenstiernes hus, rom 203

Dette kurset avholdes for våre medlemmer i vitenskapelige stillinger, for styremedlemmer og tillitsvalgte. 

På kurset gir vi en innføring i hvilke muligheter du har til å få mer i lønn.

Tid og sted: 11. juni 2018 13:30 - 16:00, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA) har gleden av å ønske velkommen til seminar etterfulgt av fjordcruise med rekebuffet mandag 11. juni. Seminaret starter kl. 13:30. Båtturen starter ca kl. 16:30.

Tid og sted: 5. juni 2018 09:00 - 13:00, Undervisningsrom 2, Georg Sverdrupshus

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

 

Tid og sted: 8. mai 2018 09:00 - 13:30, Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 203

Målgruppen for dette kurset er primært stedstillitsvalgte og medlemmer som har personalledelse, men kurset er ellers åpent for alle medlemmer.

Hensikten med kurset er å gi råd og tips som ledere og tillitsvalgte kan benytte ved etablering av samarbeid eller eventuelt når samarbeidet begynner å bli vanskelig. Kurset vil også gå inn på hva et godt samarbeid forutsetter gjennom fokus på kommunikasjon, rollefordeling og forventninger til motparten.

Tid og sted: 8. mars 2018 09:00 - 14:30, Hotel Bristol

Kurset skal skolere oss i regelverket rundt midlertidighet og da spesielt fast ansatte forskere på eksterne midler, samt oppsigelse av disse.

Kurset retter seg primært mot tillitsvalgte og styremedlemmer i lokallaget til Forskerforbundet. Juridisk seksjon i Forskerforbundet vil også delta. Ved ledige plasser vil det åpnes for ordinære medlemmer.

Tid og sted: 7. mars 2018 14:15 - 15:30, Klubben/Stort Møterom GSH

Forskerforbundet ved UiO innkaller til årsmøte onsdag 7. mars 2017 kl 1415 -1530.

Innkalling og sakspapirer vil bli lagt ut i forkant.

Etter årsmøtet inviterer vi medlemmene til middag. Deltagelse på middag krever påmelding via nettskjema.

Tid og sted: 13. feb. 2018 09:00 - 14:00, Kristine Bonnevies hus: Seminarrom 4619

Kurset er rettet mot våre medlemmer som også er medlemmer i Statens pensjonskasse, særlig de som er født i 1958 eller tidligere.

Gjennom kurset får deltakerne en innføring i hvilke regler som gjelder og hvilke valgmuligheter den enkelte har.

Tid og sted: 5. feb. 2018 09:00 - 14:00, Blindern i Helga Eng hus, auditorium U35

Forskerforbundet ved UiO har gleden av å invitere til overlevelseskurs for deg som er tidlig i din forskerkarriere. Trenger du råd om hvilke strategier og holdninger som kan hjelpe deg gjennom livet som stipendiat? Meld deg på! 

Tid og sted: 6. des. 2017 09:00 - 13:30, P.A. Munchs hus: Seminarrom 5

Medarbeiderskap og livsfasepolitikk ved UiO. Hva er god livsfase- og personalpolitikk - for alle ansatte?

Kurset er åpent for alle medlemmer i Forskerforbundet på UiO.

Tid og sted: 21. nov. 2017 09:00 - 15:30, P.A. Munchs hus: Seminarrom 2

Hvordan forebygge diskriminering og sikre likestilling på jobb? Hvordan foreta en diskrimineringsvurdering?

Kurs for lokale tillitsvalgte og andre medlemmer. Rektor Svein Stølen holder innlegg om likestillingsarbeid ved UiO.

Tid og sted: 7. nov. 2017 09:00 - 12:30, Auditorium 4, Eilert Sundts hus

The Norwegian Association of Researchers (Forskerforbundet) at UiO invites you to join the one-day course "Know your rights" designed to help foreign PhD candidates and postdoctoral fellows in Norway. Free lunch will be served.

Tid og sted: 11. okt. 2017 09:15 - 15:30, Hotel Bristol

I kurset vil vi få hjelp av advokater til å gjennomgå den nye loven. Vi vil diskutere hvilke endringer den nye loven medfører for ansatte ved UiO.

Kurset retter seg primært mot tillitsvalgte og styremedlemmer i lokallaget til Forskerforbundet, og til medlemmer med verv i innstillings- eller tilsettingsråd. Juridisk seksjon i Forskerforbundet vil også delta. Ved ledige plasser vil det åpnes for ordinære medlemmer.

Tid og sted: 30. aug. 2017 09:00 - 14:00, Georg Morgenstiernes hus, seminarrom 2017

Målgruppen for dette kurset er primært stedstillitsvalgte og medlemmer som har personalledelse, men kurset er ellers åpent for alle medlemmer.

Hensikten med kurset er å gi råd og tips som ledere og tillitsvalgte kan benytte ved etablering av samarbeid eller eventuelt når samarbeidet begynner å bli vanskelig. Kurset vil også gå inn på hva et godt samarbeid forutsetter gjennom fokus på kommunikasjon, rollefordeling og forventninger til motparten.

Tid og sted: 31. mai 2017 09:00 - 12:30, Georg Sverdrups hus, grupperom 7

Dette kurset avholdes for våre medlemmer i vitenskapelige stillinger. 

På kurset gir vi en innføring i hvilke muligheter du har til å få mer i lønn.

Tid og sted: 3. mai 2017 09:00 - 14:00, Helga Engs hus: Auditorium U35

Course in pensions for foreign employees w/ the Norwegian Public Service Pension Fund.

Tid og sted: 26. apr. 2017 09:00 - 15:00, Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4

Kurset er primært for medlemmer med verv i tilsettingsråd, men er også aktuelt for de som ønsker å vite mer om framgangsmåter og rettigheter ved søknad om ny stilling.

Tid og sted: 21. mars 2017 16:00 - 18:00, Auditorium 2 Georg Sverdrups hus

Akademisk forum inviterer til rektordebatt tirsdag 21.mars.

Tid og sted: 16. mars 2017 09:00 - 13:00, Grupperom 4, Georg Sverdrups hu

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Tid og sted: 7. mars 2017 14:15 - 16:00, Klubben/Stort Møterom GSH

Forskerforbundet ved UiO innkaller til årsmøte tirsdag 7. mars 2017 kl 1415 -1600.

Innkalling og sakspapirer vil bli lagt ut i forkant.

Etter årsmøtet inviterer vi medlemmene til middag. Deltagelse på middag krever påmelding via nettskjema.

Tid og sted: 28. feb. 2017 09:00 - 15:00, Thon hotell Opera

Arbeidet i innstillingsrådene er viktig for at jobbsøkere skal få en korrekt og lik behandling i tilsettingsprosessen.

Tid og sted: 22. feb. 2017 09:00 - 14:00, Helga Enghs hus, seminarrom 231

Kurset er rettet mot våre medlemmer som også er medlemmer i Statens pensjonskasse, særlig de som er født i 1958 eller tidligere.

Gjennom kurset får deltkarne en innføring i hvilke regler som gjelder og hvilke valgmuligheter den enkelte har.

Tid og sted: 25. jan. 2017 11:30 - 15:30, Georg Sverdrups Hus - Undervisningsrom 3

Forskerforbundet ved UiO arrangerer kurs for alle medlemmer 25. januar. Kurset retter seg særlig mot personalkonsulenter og ledere med personalansvar. Vi serverer lunsj til alle deltakere kl. 1130.

Tid og sted: 24. jan. 2017 17:00 - 19:00, Auditorium 2 Georg Sverdrups hus

Akademisk forum har invitert John-Arne Røttingen til å delta i debattmøte om forskningsfinansiering.