Fagpolitiske foreninger

Fagpolitiske foreninger i Forskerforbundet arbeider med fagpolitiske spørsmål innenfor sine fagområder.

Enkeltmedlemmer kan velge å stå tilsluttet en fagpolitisk forening i tillegg til sitt ordinære medlemskap.


Aktuelle fagpolitiske foreninger for ansatte ved UiO:

Publisert 4. sep. 2009 11:33 - Sist endret 27. sep. 2017 17:55