Årsmøter

Årsmøtet er Forskerforbundet ved UiOs øverste organ. Årsmøtet holdes hvert år, fortrinnsvis i begynnelsen av mars måned. Møtet innkalles med minst to ukers varsel. Skriftlig innkalling skal inneholde dagsorden og sakspapirer.

Publisert 28. feb. 2018 14:52 - Sist endret 17. feb. 2021 14:21