2021

Sist endret 21. sep. 2021 10:58 av Belinda Eikås Skjøstad

Frist for innsendig av krav er torsdag 11. november

Forhandlinger skjer 2. desember 2021 

Sist endret 17. nov. 2020 15:21 av Belinda Eikås Skjøstad

Frist for innsendig av krav er torsdag 14. januar

Forhandlinger skjer 4. februar 2021 

Sist endret 20. apr. 2021 09:09 av Belinda Eikås Skjøstad

Frist for innsendig av krav er torsdag 20. mai

Forhandlinger skjer 10. juni 2021 

Sist endret 15. jan. 2021 15:44 av Belinda Eikås Skjøstad

Frist for innsendig av krav er torsdag 4. mars

Forhandlinger skjer 25. mars 2021 

Sist endret 5. aug. 2021 11:41 av Ingunn Skjerve

Frist for innsendig av krav er torsdag 12. august

Forhandlinger skjer 7. september 2021 

Sist endret 21. des. 2021 12:48 av Belinda Eikås Skjøstad

Vi har begrenset åpningstid før jul og holder stengt i romjula.

Sist endret 22. juni 2021 08:19 av Belinda Eikås Skjøstad

Høsten 2021 vil det bli gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalen, pkt. 2.5.1.

Sist endret 12. mars 2021 10:26 av Belinda Eikås Skjøstad

Forskerforbundet krever lønnskompensasjon og uttelling i timeregnskap for betydelig merarbeid pålagt under pandemien. Dette er særlig knyttet til undervisning. 

Sist endret 20. apr. 2021 09:30 av Belinda Eikås Skjøstad

Forskerforbundet ved UiO avholdt sitt ordinære årsmøte 9. mars 2021.

Sist endret 7. des. 2021 14:35 av Belinda Eikås Skjøstad

Unio, YS, LO og arbeidsgiver på UiO signerte tirsdag 2.11. protokoll fra de lokale lønnsforhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt. 2.5.1.

Sist endret 5. juli 2021 09:14 av Belinda Eikås Skjøstad

Forskerforbundet ved UiOs sekretariat vil ha redusert bemanning i sommer.

Sist endret 14. des. 2021 11:11 av Belinda Eikås Skjøstad

Mandag 11. oktober klokka 11:00 - 13:00 står vi i Forskerforbundet ved UiO på stand i Domus Juridica. Tirsdag 12. oktober finner du oss på Fredrikkeplassen klokka 11:00 - 13:00. 

Sist endret 16. des. 2021 14:31 av Belinda Eikås Skjøstad

Forskerforbundet har foreslått kompensasjon for strømutgifter og utgifter til telefon/internett på hjemmekontor.

Sist endret 16. des. 2021 16:35 av Belinda Eikås Skjøstad

Forskerforbundet ved UiO var pådriver i å få på plass en særavtale for lønnskompensasjon for pålagt forskjøvet arbeidstid, og har foreslått at avtalen forlenges.