Særavtale - lønnskompensasjon for forskjøvet arbeidstid forlenges ut 2022

Forskerforbundet ved UiO var pådriver i å få på plass en særavtale for lønnskompensasjon for pålagt forskjøvet arbeidstid, og har foreslått at avtalen forlenges.

Foto: UiO/Anders Lien

Grunnet høyt trykk på digital undervisning og utfordringer for undervisere med å få normal arbeidshverdag til å strekke til under pandemien i 2020, tok Forskerforbundet på sentralt IDF-møte den 27. januar 2021 opp behovet for å etablere kompensasjonsordninger for underviseres betydelige merarbeid under pandemien. 

Forskerforbundet klarte i januar å forhandle opp prosentvis tillegg til timelønn både ettermiddag og kveld for pålagt forskjøvet arbeidstid utover hva som først ble foreslått, og partene landet en særavtale med tilbakevirkende kraft til august 2020. Dette var vi godt fornøyd med. 

Særavtale - lønnskompensasjon for pålagt forskjøvet arbeidstid

Alle UiOs ansatte som har undervisning mellom 17 og 20 på grunn av koronatiltak, får 40 prosent tillegg til timelønnen. Er undervisningen etter klokken 20, får de 70 prosent tillegg.

Avtalen kom på plass etter drøfting i januar 2021, og løper i utgangspunktet ut 2021. 

Ettersom det stadig er store utfordringer grunnet pandemien har Forskerforbundet foreslått at særavtalen forlenges ut hele 2022, og partene ble enige om dette i IDF-møte 16.desember.

Emneord: Særavtale, lønnskompensasjon, forskjøvet arbeidstid, korona
Publisert 14. des. 2021 17:27 - Sist endret 16. des. 2021 16:35