Resultat - lokale forhandlinger 2021

Unio, YS, LO og arbeidsgiver på UiO signerte tirsdag 2.11. protokoll fra de lokale lønnsforhandlingene etter Hovedtariffavtalens pkt. 2.5.1.

Lønnsoppgjør Unio, UiO, 2021, stabler med penger

Unio, YS og LO aksepterte 2.november arbeidsgivers tilbud og signerte protokoll.

Resultat av årets 2.5.1-forhandlinger

Tidligere i år ble Unio enige med staten som arbeidsgiver og de andre hovedsammenslutningene (LO og YS) i vår hovedtariffavtale om at årets lønnsoppgjør skulle fordeles mellom en sentral avsetning på 1,4 prosent og 1,8 prosent til lokale tillegg (med virkning fra 1. juli). Den sentrale delen gikk til en oppjustering av lønnstrinnene i lønnstabellen med virkning fra 1. mai 2021. 

Lønnstabell fra 1. mai 2021 med økning per lønnstrinn (excel) 

Unio og staten ble enige om en lønnsvekst på i overkant av 2,7 %.

 Lokalt ved UiO har Unio sammen med LO, YS og arbeidsgiver ferdigstilt forhandlingene om den lokale potten som i år var på ca. 57 millioner kroner.

 Forskerforbundets lokallag ved UiO forhandlet på vegne av alle de over 2100 Unio-medlemmene ved UiO.

Resultatet i kroner og prosent

Vi oppfordret i år alle våre medlemmer til å fremme krav i årets lokale forhandlinger. Det var viktig for oss å sikre våre grupper med høyere utdanning et godt oppgjør lokalt. Unio på UiO mottok mange krav til årets mellomoppgjør. Dette skyldes nok også at de lokale forhandlinger i 2020 ikke ble gjennomført grunnet pandemien. Unio har arbeidet for å gjenopprette dynamikken i forhandlingene. 

Forhandlingene på UiO resulterte i at 658 av Unios medlemmer fikk et lønnspåslag på kr 45 129,- i snitt per år. Totalt fikk Unio ca. 29,6 millioner kroner av potten. Det utgjør 52,1 % av den lokale lønnspotten. Unio fremmet 667 krav på vegne av sine medlemmer. Arbeidsgiver fremmet 466 krav på Unio-medlemmer. Hovedvekten av innvilgende krav er dobbeltkrav som fremmes av både Unio og arbeidsgiver. 180 av våre krav fikk ikke gjennomslag i denne omgang.

Resultatet viser at Unio fortsetter å gjøre det bra i de lokale forhandlingene og at det lønner seg å være fagorganisert. 

Protokoll

For protokollinsyn, vennligst kontakt arbeidsgiver. 

Emneord: Lokale forhandlinger, lønn, lønnsopprykk, Forskerforbundet ved UiO Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 3. nov. 2021 11:01 - Sist endret 7. des. 2021 14:35