Lønnskompensasjon for betydelig merarbeid

Forskerforbundet krever lønnskompensasjon og uttelling i timeregnskap for betydelig merarbeid pålagt under pandemien. Dette er særlig knyttet til undervisning. 

Hovedtillitsvalgt Belinda Eikås Skjøstad

Foto: UiO, Ola Sæther

Forskerforbundet mener ledelsen har gitt for lite anerkjennelse til ansatte som har hatt betydelig merarbeid særlig knytte til undervisning det siste året. Svært mange har strukket seg mye lenger enn det som kan forventes, uten noen form for rimelig uttelling i timeregnskap eller i form av lønnskompensasjon.

Enkelte har lagt til rette for både fysisk, digital og hybrid undervisning, og de har vært nødt til å undervise fra hjemmekontor, ofte uten teknisk assistanse. Dette har krevd svært mye. Noen må også håndtere studenter som blir forsinket, som sliter økonomisk og sosialt. Alt legges over på de som underviser, og det er et veldig høyt trykk stadig.

Tidlig på høsten meldte vi ifra til ledelsen. Vi ba dem se på kompenserende ordninger. Ingen vitenskapelig ansatte hadde fått beskjed om å føre ekstratimer ved pandemiens start. Vi ønsket å koble oss på ledelsen og finne gode løsninger tidlig, men først nå, i januar, fikk vi anledning til å legge fram saken. Svar forventes i siste halvdel av mars. 

Se sak i Khrono 5.02.21 

 

 

Emneord: lønn, kompensasjon, merarbeid, overtid, Lønnsforhandlinger
Publisert 12. mars 2021 10:20 - Sist endret 12. mars 2021 10:26