Individuelle forhandlinger på særlig grunnlag - HTA 2.5.3

Frist for innsendig av krav er innen torsdag 11. august 2022

Forhandlinger skjer 1. september

For å kunne fremme lønnskrav må du oppfylle ett av følgende vilkår:

 • Hatt en vesentlig endring av arbeidsoppgaver (som kvalitativt krever noe mer enn tidligere, og som ligger på et høyere nivå)  - HTA 2.5.3,1 a
 • Gjort en ekstraordinær innsats (utover det som forventes i din stilling) - HTA. 2.5.3, 2
 • Særlig vansker med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft (for eksempel at du har fått tilbud om ny jobb).

  I forbindelse med pandemien kommer kriterier knyttet til HTA 2.5.3,2: 
 • Kan benyttes for å belønne ekstraordinær innsats knyttet til koronasituasjonen for alle ansattgrupper.
 • Det kan gis kompensasjon for undervisningsinnsats langt utover det som kan forventes, eksempelvis ekstraordinært bidrag til utvikling av digital undervisning, ekstraordinært bidrag til utvikling eller gjennomføring av studietilbudet.
  Det vil stilles krav til dokumentasjon som viser at innsatsen langt overstiger de ordinære plikter.
  Vi anbefaler lønnssamtale med arbeidsgiver i forkant av at krav sendes inn.

Fyll ut nettskjema med begrunnelse for hvorfor du vil fremme ditt krav.

Endelig frist for å sende inn skjema til neste forhandlingsrunde er innen torsdag 11. august.

Eventuelle spørsmål rettes til forskerforbundet@uio.no

 

Vi oppfordrer Unio-medlemmer i andre forbund enn Forskerforbundet til også å benytte vårt nettskjema.

Emneord: Lønnsforhandlinger, lønn, lønnskrav, lokale forhandlinger Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 29. mai 2022 17:58 - Sist endret 29. mai 2022 17:58