Lokale lønnsforhandlinger 2022

Høsten 2022 vil det bli gjennomført lokale lønnsforhandlinger etter hovedtariffavtalen, pkt. 2.5.1.

Lokale forhandlinger høsten 2022

Forhandlinger i henhold til Hovedtariffavtalens pkt 2.5.1 starter i september og skal etter planen være sluttført innen 31. oktober 2022.

Ny Hovedtariffavtale for Unio stat og Akademikerne stat 2022-2024 (pdf) 

Til forhandling på virksomhetene har vi en ramme på 2,46 % med virkning fra 1.mai.

Resultatene vil bli formidlet til alle som har sendt inn krav etter at protokoll foreligger. 

Kravfrist for Unio-medlemmer

Frist for å sende inn krav til Forskerforbundet ved UiO, som forhandler på vegne av alle Unio-medlemmer på UiO, er innen onsdag  17. august 2022.

Kravskjema for Unio-medlemmer

NB! Krav må sendes via nettskjema, andre innsendte skjemaer o.l. vil ikke bli behandlet.

Prosentvis generelt tillegg 

For å sikre alle medlemmer lønnsutvikling avsettes ca. halvparten av lokal pott til prosentvise generelle tillegg. Den resterende andel avsettes til individuelle krav, justeringer og overgangsordninger.

Gode individuelle krav, justeringer og overgansordninger

- Forskerforbundets og øvrige Unio-forbunds medlemmer oppfordres til å sende inn velfunderte krav, og alle krav vil bli grundig og individuelt vurdert.  

Vi ber om at kravene på en tydelig og kortfattet måte viser til kriterier i UiOs lønnspolitikk for de ulike stillingsgruppene.

Vi minner om at du som arbeidstaker har rett til en årlig samtale med din nærmeste leder om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling. 

- Vi ønsker i år en ekstra satsning på justeringer mellom fakultet/enheter der medlemmer ligger lavt i sin stillingskode sett opp mot andre enheter, eller medlemmer med høy utdanning som ligger lavt i sin kode.

- Forskerforbundet kommer til å arbeide for å sikre gode overgangsordninger for de som går over fra lønnsramme til lønnsstiger i det nye lønnssystemet. Målet er at ingen skal tape på overgangen.

Emneord: lønn, lønnsforhandling, 2.5.1, tariffavtaler, kravskjema, Unio Av Belinda Eikås Skjøstad
Publisert 24. juni 2022 13:34 - Sist endret 24. juni 2022 13:34