print logo

Tekna

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største akademikerforening. Organisasjonen har over 60 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap.

Styret i Tekna-UiO bistår medlemmer med bl.a. medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger.

Etiske retningslinjer i Tekna

INFORMASJON OM LOKALE LØNNSFORHANDLINGER VED UIO HØSTEN 2014

 


Aktuelle saker for ansatte ved Universitetet i Oslo

  • Ebola 20. nov. 2014

    Risikoen for å få ebola i Norge er svært lav. UiO følger reiserådet til Utenriksdepartementet som fraråder alle reiser til eller opphold i Liberia, Sierra Leone og Guinea.

  • Anskaffelsespris til UiO 14. nov. 2014

    Universitetet i Oslo ved Avdeling for administrativ støtte er tildelt Difis anskaffelsespris for digitalisering. Prisen gis for å stimulere til gode offentlige innkjøp.

  • Husk å levere reiseregninger og refusjonskrav for 2014 7. nov. 2014

    Absolutt siste frist for å få kostnadsført reiseregninger og refusjonskrav på årets regnskap er 05.12.2014. Senest innen denne datoen må papirversjonen av alle krav være mottatt av Reisegruppen i Seksjon for lønn. Kravene må først attesteres og anvises lokalt og så fraktes via internpost til Sogn Arena. Beregn derfor god tid!

Viktige datoer

Ingen kommende arrangementer

Tekna i nyheter