print logo

Tekna

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største akademikerforening. Organisasjonen har over 60 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap.

Styret i Tekna-UiO bistår medlemmer med bl.a. medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger.

Etiske retningslinjer i Tekna

INFORMASJON OM LOKALE LØNNSFORHANDLINGER VED UIO HØSTEN 2014

2014 er et hovedoppgjør i statlig sektor, og det er tildelt en lokal pott tilsvarende 1,75% av lønnsmassen ved UiO (ca 55 mill kr.) til lokale forhandlinger ved UiO. Forhandlingene skal være sluttført innen utgangen av oktober og virkningstidspunktet er satt til 1. september.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å sende inn krav da lokale lønnsforhandlinger er en av de viktigste arenaene for individuell lønnsutvikling. 2.3.3 forhandlingene er individuelle forhandlinger der målene i UiOs omforente lokale lønnspolitikken skal prioriteres. Her vektlegges forhold som blant annet innsats, kompetanse og ansvar som noen av de kriteriene som teller inn i vurderingene av de individuelle kravene.

Akademikerne-UiO har også i år besluttet å forhandle som hovedsammenslutning. For medlemmer av primærforeningene vil ikke dette medføre noen endringer knyttet til innsending av krav.

Kravene skal i år leveres elektronisk via nettskjema innen innleveringsfristen 15. august.

NB: Det er viktig at du som medlem tar deg tid til å fylle ut nettskjemaet som skal brukes i forhandlingene. Dette er kilden til informasjon om ditt krav og vil kun brukes av de som behandler kravet ditt.

Kravskjema for vitenskapelig ansatte

Kravskjema for teknisk/administrativt ansatte

NB: FRISTEN FOR Å SENDE INN KRAV ER: FREDAG 15. AUGUST 2014.

Alle henvendelser som omhandler ditt krav skal rettes til tekna-styret@uio.no

Dersom det er behov for personlig samtale, oppgi ditt telefonnummer, og vi vil ringe deg.


Aktuelle saker for ansatte ved Universitetet i Oslo

  • Universitetsstyret behandler rapport fra internasjonalt råd 10. sep. 2014

    Rapporten "Build a Ladder to the Stars" drøftes av universitetsstyret 10.–11. september.

  • Nye sider for eiendomstjenester på nett 2. sep. 2014

    1. september lanseres nye sider for Eiendomstjenester på UiOs nettside. Har lyspæra på kontoret gått, eller du lurer på noe om parkering, renhold, hittegods, postbehandling, flytting eller leie av lokaler kan du melde inn behovene dine her.

  • Bruk elbil i arbeidstiden 25. aug. 2014

    En ny prøveordning er iverksatt ut 2014 for å gjøre det lettere å kjøre grønt i arbeidstiden. Nå kan du registrere deg uavhengig av om din enhet er med på ordningen eller ikke.