print logo

Tekna

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største akademikerforening. Organisasjonen har over 60 000 medlemmer med masterutdanning innenfor teknologi og naturvitenskap.

Styret i Tekna-UiO bistår medlemmer med bl.a. medarbeidersamtaler og lønnsforhandlinger.

Etiske retningslinjer i Tekna

Lønnsoppgjøret 2014


Aktuelle saker for ansatte ved Universitetet i Oslo

  • Nærhetsmodellen konkretiseres 7. mar. 2014

    Vi har nå startet arbeidet med en gjennomgang av ansvars- og oppgavedelingen mellom LOS og enhetene. Et forslag til endringer skal legges frem 1. juli. Bakgrunnen er styrets vedtak om reorganisering av sentraladministrasjonen 23. juni 2013.

  • Forlenget frist for nytt parkeringsoblat 27. feb. 2014

    Fristen for å fornye oblat for 2014/2015 er forlenget til 15. mars 2014. Oblaten for 2013 er ikke gyldig etter denne datoen. Flere ansatte har blitt ilagt kontrollgebyr på grunn av manglende gyldig oblat 18. og/eller 19. februar. Dette blir refundert.

  • Adgangskort og personvern 25. feb. 2014

    I lys av den senere tids medieoppslag om UiOs adgangskontrollsystem og manglene ved dette, ble det avdekket svakheter ved rutinene rundt informasjonsplikten.