Styremøte september 2022

Tekna-UiO styremøte 5. september 2022, (Zoom)

Referat fra styremøte mandag 5. september 2022

Digitalt Tekna-UiO styremøte (Zoom)

Tidspunkt: Mandag 5. September, klokken 10:15

Deltagere: Anne Schad Bergsaker, Per Eugen Kristiansen, Robin Benjamin Zweigel, Terje Grønås

Ikke til stede:  Dag Endresen (leder), Erik Winge, Stein Michael Storleer, Øystein Prytz (nestleder), og Gunvor Annette Hesla-Halvorsen (permisjon)

Referent: ledig rolle, ikke allokert, alle bidrar


Saksliste

  • Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte.
  • Sak 2: Pågående lokale lønnsforhandlinger

  • Sak 3: Eventuelt

Tekna-styrets medlemmer finner saksliste og dokumenter i Teams.


Sak 1: Godkjennelse av referat fra forrige styremøte 

Styremøtet savnet quorum (50% styremedlemmer inkludert leder eller nesteleder) og godkjennelse av referat fra forrige styremøte i august 2022 i Tekna-UiO ble derfor utsatt til neste styremøte. 

Sak 2: Pågående lokale lønnsforhandlinger

De fleste styremedlemmene har gått gjennom sine krav, og Dag har sydd de sammen til en oversikt.

Sak 3: Eventuelt

Lokale forhandlinger ved UiO

Diskusjon: Skal Tekna-UiO ha en egen policy på hvordan vi jobber for medlemmene opp mot lokale forhandlinger? Forslag som ble diskutert er:

  • Inkludere medlemmer som har hatt lav lønnsutvikling i forhandlingene til neste år. Vurdere å ta kontakt med medlemmene med oppfordring til å sende inn krav, eventuelt prioritere dem selv om de ikke har skrevet krav.
  • Systematisk gjennomgang av lønnsutvikling i forhold til alder og stillingskode.
  • Flytte frist for kravskriving før sommerferien, slik at styret får bedre tid til å se gjennom og prioritere kravene.
  • Planlegge og fordele arbeidet bedre mellom styremedlemmene

De fleste forslagene krever at styremedlemmer har tid å avse, og vi må se om vi kan hente frikjøpsressurser til Tekna styret.

Vi ønsker en egen sak til neste styremøte, hvor vi diskuterer hvordan vi skal jobbe med lønnsforhandlinger, og hvordan styret skal få tid til denne jobben. Både hvordan vi prioriterer individuelle krav, og fordeling av pot mellom generelle og individuelle tillegg bør forankres i organisasjonen. Vi må vurdere å lage en sak for årsmøtet hvor styret får noen retningslinjer.

Flytte neste styremøte

Pga. høstferie flyttes neste styremøte fra 3. til 10. Oktober (kl 10:15).

Møte for store Tekna grupper

20-21. Oktober hotel Bristol

Mange er opptatt da, men Anne og Terje sjekker om de har tid.

Dato for neste styremøte

Neste møte: 10. Oktober kl 10:15 --> fredag 14. oktober kl 12:15.

Alle kalles for å bidra til å oppdatere årshjulet vårt med aktiviteter i 2022!

For Zoom lenke se Teams og kalenderinnkalling

 

Arrangør

Tekna-UiO
Emneord: Tekna
Publisert 5. sep. 2022 11:18 - Sist endret 14. okt. 2022 14:51