Styremøte 31. august 2022

Tekna-UiO styremøte onsdag 31. august 2022, (Zoom)

Referat fra styremøte onsdag 31. august 2022

Tidspunkt: Onsdag 31. august klokken 15:00 - 16:00

Sted: Zoom, Zoom link in the calendar invitation

Deltagere: Anne Schad Bergsaker, Cheau Ling Poon, Dag Endresen, Erik Winge, Per Eugen Kristiansen, Robin Benjamin Zweigel, Stein Michael Storleer, Terje Grønås, Øystein Prytz

Ikke til stede: Gunvor Annette Hesla-Halvorsen (permisjon til juni 2023)

Referent: ledig rolle, ikke allokert, alle bidrar


Saksliste

  • Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte.
  • Sak 2: Fordeling av 251 krav


Sak 1: Godkjennelse av referat fra forrige styremøte 

Referat fra forrige styremøte 24. august 2022 ble godkjent. 

Sak 2: Koordinering av prioriteringer for 251 kravene 

Vi har fordelt kravskjema jevnt mellom styremedlemmene for prioritering. Flott om alle klarer å gå igjennom tildelte krav før møtet.

Frist for våre prioriteringer er 6. september, samme dato som i 2021. I praksis betyr det at alle prioriteringer fra hver av oss må være ferdig før senest fredag 2. september!

Dato for neste styremøte

Neste møte: september (behøver noen møter før fristen for 251-prioriteringer 6. september)

Alle kalles for å bidra til å oppdatere årshjulet vårt med aktiviteter i 2022!

 

Arrangør

Tekna-UiO
Emneord: Tekna
Publisert 24. aug. 2022 16:42 - Sist endret 14. okt. 2022 14:49