Styremøte 24. august 2022

Tekna-UiO styremøte 24. august 2022, (Zoom/Hybrid/fysisk)

Utkast til referat, behandles i neste styremøte

Georg Sverdrups hus

[Utkast til] Referat fra styremøte onsdag 24. august 2022

Digitalt Tekna-UiO styremøte (fysisk møte / hybrid Zoom)

Zoom link in the calendar invitation: [Erik can you make a Zoom link? Mitt Zoom rom er opptatt...]

Tidspunkt: Onsdag 24. august klokken 14:00 - 15:00

Sted: Georg Sverdrups hus, UB, undervisningsrom 2

Deltagere: Anne Schad Bergsaker, Cheau Ling Poon, Dag Endresen, Erik Winge, Per Eugen Kristiansen, Stein Michael Storleer, Terje Grønås

Ikke til stede: Gunvor Annette Hesla-Halvorsen (permisjon til juni 2023), Robin Benjamin Zweigel, Øystein Prytz

Referent: ledig rolle, ikke allokert, alle bidrar


Saksliste

  • Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte.
  • Sak 2: Fordeling av 251 krav


Sak 1: Godkjennelse av referat fra forrige styremøte 

Referat fra forrige styremøte 1. august 2022 ble godkjent. 

Sak 2: Fordeling av 251 krav 

Tilsvarende fordeling som i 2021? Justere med hensyn til antall.

* Vitenskapelige ansatte: Øystein, Stein, Robin

* MatNat: Terje, Per

* UiO IT: Anne, Erik, Dag

* MedFak: Ling, TBD?

* Jus, UB, SV, LOS, EA, etc: Erik, Dag

* KHM, NHM: Dag (Gunvor? permisjon til juni 2023)

Vi har fordelt kravskjema jevnt mellom styremedlemmene for prioritering. Flott om alle klarer å gå ingjennom tildelte krav før onsdag neste uke, og at vi kan møtes ingjen på Zoom (eller fysisk et sted) neste onsdag klokken 15.

Frist for våre prioriteringer er 6. september, samme dato som i 2021. I praksis betyr det at alle prioriteringer fra hver av oss må være ferdig før senest fredag 2. september!

Informasjonssaker

Tekna/KDD frokostseminar om likelønnskartlegging i staten fredag 26. august kl. 9-10

Akademikerne tariffkonferanse i Oslo tirsdag 30 august (påmeldt: Dag, ...)

Tekna kurs om årets lokale forhandlinger, 31 august - 1 sep, på Fornebu, Oslo (...)

Tekna kurs (samme) om årets lokale forhandlinger 7-8 september i Bjørvika, Oslo (...)

Akademikerne omstillingskurs i København 28.-30. september (...)

Dato for neste styremøte

Neste møte: Onsdag 31. august klokken 15:00 (behøver noen møter før fristen for 251-prioriteringer 6. september)

Alle kalles for å bidra til å oppdatere årshjulet vårt med aktiviteter i 2022!

 

Arrangør

Tekna-UiO
Emneord: Tekna
Publisert 2. aug. 2022 12:13 - Sist endret 24. aug. 2022 16:43