Styremøte november 2020

Tekna-UiO styremøte 27. november 2020, Zoom

Referat fra styremøte fredag 27. november 2020

Digitalt Tekna-UiO styremøte (Zoom)

Til stede: Anne Schad Bergsaker, Dag Endresen, Erik Winge, Frøydis Schultz, Stein Michael Storleer, Terje Grønås, , Alexander Iversen, Øystein Prytz.

Ikke til stede:

Referent: Øystein Prytz


Saksliste

  • Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte
  • Sak 2: Status for årets lokale lønnsforhandlinger (2.5.1)
  • Sak 3: Status for årsrapport for etatsforeningen
  • Sak 4: Årsmøte på mandag i neste uke (30. november)
  • Sak 5: Medlemssaker under arbeid.
  • Sak 6: Eventuelt

Tekna-styrets medlemmer finner saksliste og dokumenter i Teams.


Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte

Referatet fra forrige møte

Sak 2: Status for årets lokale lønnsforhandlinger (2.5.1)  

Se oppdateringer fra Akademikerne-UiO her.

Sak 3: Status for årsrapport for etatsforeningen

Vi behøver bidrag til årsrapprten (utkast her) fra alle for Tekna-møter dere har deltatt og bidratt til, med mere.

Sak 4: Årsmøte på mandag i neste uke (30. november)   

Årsmøtet gjennomføres mandag 30. november kl 11:00-13:00 via Zoom.

Sak 5: Medlemssaker under arbeid.

...

Sak 6: Eventuelt 

...

Arrangør

Tekna-UiO
Emneord: Tekna
Publisert 26. nov. 2020 11:34 - Sist endret 26. nov. 2020 12:03