Tekna UiO årsmøte 2020

Teknas etatsforening ved UiO inviterer alle medlemmer til årsmøte mandag 30. november 2020.

Zoom

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av ordstyrer og referent.
  3. Orientering om resultatet fra årets lokale lønnsforhandlinger (HTA § 2.5.1).
  4. Årsberetning for Tekna-UiO.
  5. Valg av styreverv og valgkomite (innstilling fra valgkomiteen).
  6. Eventuelt.

Sted: Zoom

Tid: klokken 11:00 - 13:00, mandag 30. november 2020

Invitasjon med lenke til Zoom-møtet blir sendt alle medlemmer. 
Hvis du ikke har mottatt invitasjon, kontakt tekna-styret@uio.no.

Medlemmer kan sende inn forslag til eventuelle saker som ønskes behandlet i årsmøtet.

Forslag til valgkomiteen inkludert individuell interesse for å delta i Tekna-UiOs styre er også meget velkommen!


Nyttige dokumenter og lenker:

Vedtekter for Teknas etatsforening ved UiO (pdf).

Referater fra Tekna-UiOs årsmøter finner dere her.

Årsrapporter for Tekna-UiO finner dere her.

Lokal lønnspolitikk ved UiO beskriver viktige kriterier for individuell lønnsutvikling.

Husk lønnssamtalen med nærmeste leder!


Påminnelse: Hjelp oss med å holde oppdaterte medlemslister for Tekna-UiO ved å oppdatere Min Side hos Tekna.no sentralt.

Emneord: Tekna, Tekna-UiO, Akademikerne-UiO, årsmøte
Publisert 12. nov. 2020 09:18 - Sist endret 26. nov. 2021 08:08