Årsmøte november 2019

Teknas etatsforening ved UiO hadde årsmøte tirsdag 26. november 2019. (Referat som PDF)

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av ordstyrer og referent.
  3. Orientering om resultatet fra årets lokale lønnsforhandlinger (HTA § 2.5.1).
  4. Diskusjon omkring valg av strategi frem mot neste års lønnsforhandlinger.
  5. Årsberetning for Tekna-UiO.
  6. Valg av styreverv og valgkomite.
  7. Eventuelt.

Tid: klokken 14:00 - 15:30, tirsdag 26. november 2019

StedOle-Johan Dahls hus, Seminarrom 3438 Caml (3. etasje)

Til stede: 21 medlemmer var til stede på årsmøtet.

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent

Sak 2: Valg av ordstyrer og referent

Dag Endresen og Øystein Prytz ble valgt til hhv ordstyrer og referent.

Sak 3: Orientering om årets 2.5.1-forhandlinger

Dag Endresen orienterte om årets 2.5.1 forhandlinger. En detaljert oversikt finnes i årsberetningen.

Sak 4: Diskusjon omkring valg av strategi frem mot neste års lønnsforhandlinger

Strategier for lønnsforhandlinger 2020 ble diskutert.

Sak 5: Årsberetning for Tekna-UiO

Årsberetningen for 2019 var sendt ut til alle medlemmene før årsmøtet. Dag Endresen gikk gjennom hovedpunktene. Årsberetningen ble tatt til etterretning av årsmøtet.

Sak 6: Valg til styret

Valgkomitéen fremmet følgende forslag

Leder: Dag Endresen (gjenvalg, for 2020) Valgt ved akklamasjon.

Styremedlemmer:
Stein Michael Storleer (gjenvalg, for 2020 og 2021)
Øystein Prytz (gjenvalg, for 2020 og 2021)
Anne Schad Bergsaker (ny, for 2020 og 2021)
Disse ble valgt samlet ved akklamasjon.

Varamedlemer:
Terje Grønås (gjenvalg, for 2020)
Erik Winge (ny, for 2020)
Disse ble valgt samlet ved akklamasjon.

Valgkomite:
Finn Knut Hansen (gjenvalg, for 2020)
Haneef Awan (gjenvalg, for 2020)
Disse ble valgt samlet ved akklamasjon.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 15.30.

Protokollvitner:
Per Eugen Kristiansen /s/
Ragnhild Skinnes /s/

Referatet som PDF.

Emneord: Tekna, Tekna-UiO, Akademikerne-UiO, årsmøte
Publisert 19. des. 2019 12:44 - Sist endret 26. nov. 2021 08:08