Styret i 2019

Styret for Tekna UiO ble valgt ved årsmøtet for Teknas etatsforening ved Universitetet i Oslo den 3. desember 2018 og konstituert ved påfølgende styremøte. Dag Endresen ble valgt som styrets leder.

Styret i Tekna UiOs etatsforening: 2019201820172016201520142013201220112010