Styret i 2020

Styret for Teknas etatsforening ved UiO ble valgt ved årsmøtet den 26. november 2019 og konstituert ved påfølgende styremøte. Kontakt oss på tekna-styret@uio.no.

Styrets medlemmer tidligere år: 20202019201820172016201520142013201220112010