Styret i 2020

Styret for Tekna UiO ble valgt ved årsmøtet for Teknas etatsforening ved Universitetet i Oslo den 26. november 2019 og konstituert ved påfølgende styremøte. Dag Endresen ble valgt som styrets leder.

Styret i Tekna UiOs etatsforening: 20202019201820172016201520142013201220112010