Lokale lønnsforhandlinger 2020

Hovedoppgjøret og dermed de lokale lønnsforhandlinger 2020 ble utsatt på grunn av COVID-19 situasjonen. Rammen ble 1,7% med 0,45% avsatt til lokale forhandlinger.

Hovedoppgjøret i 2020 ble utsatt fra våren til høsten på grunn av COVID-19. Statlig sektor, altså nasjonale forhandlinger, startet 1. september, med frist 15. september og gikk til brudd med mekling hos riksmekleren med frist 14. oktober.

Se nyhetssak hos Akademikerne-UiO (2020-09-15)

Forhandlingsresultatet fra de sentrale forhandlinger i statlig sektor ble klart 15. oktober med en ramme på 1,7%. Etter fradraget for overheng og glidning (effekt av fjorårets lønnsvekst på årsbasis) gir det 0,45 % av lønnsmassen til fordeling per 1.10.2020. 

Se nyhetssak hos Akademikerne-UiO (2020-10-21)

Lokale forhandlinger ved UiO ble gjennonført uten bruk av individuelle krav på grunn av veldig korte tidsfrister og for å sikre alle ansatte noe lønnsutvikling. Det ble enighet om et generelt tillegg på 0,44% for alle i fast 100% stilling, og totalt 0,54% for ansatte med årslønn under 568 000 kr.

Se nyhetssak hos Akademikerne-UiO (2020-11-27)

Se nyhetssak hos UiO (2020-11-27)

Publisert 17. aug. 2020 11:50 - Sist endret 29. nov. 2020 12:04