Lønnsoppgjøret 2018

De sentrale lønnsforhandlingene i staten for 2018 er avsluttet og Akademikerne har videreutviklet Hovedtariffavtalen for våre medlemmer i staten. Lokale lønnsforhandlinger ved UiO vil skje i løpet av høsten 2018. Tidsfrist for innlevering av kravskjema for ansatte ved UiO var 19. august 2018.

Sentrale lønnsforhandlinger i staten for 2018

2,8% av lønnsmassen avsettes til lokale forhandlinger for Akademikernes medlemmer i statlig tariffområde.

Informasjon om årets forhandlinger ved UiO:

Hva kan jeg som medlem gjøre?

Nyheter og nyttig informasjon

 

Tidsfrist for innlevering av kravskjema var 19 august 2018.

Tekna-UiO styret vil starte en samlet gjennomgang av alle krav-skjema fra Tekna-medlemmer på mandag 27. august, og har unntaksvis mulighet for å ta imot forsinkede kravskjema før mandag dersom dere kan henvise til en god grunn. Ta kontakt med oss dersom dette er aktuelt for deg.

Årets lokale lønnsforhandlinger (HTA 2.5.1) ved UiO vil være ferdig og avsluttet innen 31. oktober 2018.

Emneord: Lønnsforhandlinger
Publisert 30. mai 2018 13:43 - Sist endret 18. juni 2020 09:01