Dokumenter

Her finner du en oversikt over SV-møter, vedtekter og saker som er blitt behandlet i Studentrådet på fakultetet. 

Studentrådet

Studentrådet er et møte mellom SVSU og studentrådsrepresentantene til hvert fag- og programutvalg på SV. Studentrådet møtes 1-2 ganger per semester hvor de blant annet konstituerer SVSUs leder, nestleder og øvrige utvalgsmedlemmer.  

SVSU-møter

SVSU-møtene er der hele studentutvalget samles. Her diskuteres arbeidet til de ulike fag- og programutvalgene, samt andre saker som er aktuelle på fakultetet. Disse møtene holdes omtrent annenhver uke. 

Vedtekter

Her finner du våre vedtekter.

Utvalgslederforum

Utvalgslederforum (ULF) er en kontaktarena for alle utvalgslederne fra SV-fakultetet, så vel som ledelsen av SVSU. Her diskuteres det større saker som angår studentene ved fakultetet. Disse møtene avholdes månedlig dersom det er spilt inn saker før månedsskiftet. 

 

Spørreskjema om Covid19

Her finner du resultatene fra SVSUs spørreskjema om studentenes oppfatning av Covid19-situasjonen, våren 2020

 

Handlingsplan

Handlingsplanen vil illustrere arbeidet SVSU må gjøre for å nå fastsatte mål. Dette dokumentet vil illustrere både handlingene som må gjøres og samle målene vi har satt for ulike verv

Publisert 2. feb. 2010 12:50 - Sist endret 19. okt. 2020 20:16