Om oss

Vi består av 15 medlemmer: én representant fra hvert programutvalg/fagutvalg fra de forskjellige studieretningene, ett eksternt medlem, samt leder og nestleder. SVSU har møte annenhver uke, og alle medlemmene har møteplikt.

Lurer du på hva vi diskuterer? Se sakslister her.

SVSU 2017/2018

Studentutvalget består studieåret 2018/2019 av:

Navn Program/fagutvalg Verv oppnevnt av utvalget
Kristine Berg Heggelund Leder

Medlem av fakultetsstyret

Medlem av tilsettingsutvalget

Medlem av Forum for studiespørsmål 

Møter i Studentutvalgslederforum (SULF)

Truls Olaussen Sætrang Nestleder Medlem av fakultetsstyret
Sigurd Gundersen Sosialantropologi Representant i Studentparlamentet ved UiO
Olav Rosness Peace and Conflict Studies Arbeidslivsansvarlig
Synne Abrahamsen Samfunnsgeografi Bokskapsansvarlig
Kari Lisa Eide Eksternt medlem Økonomiansvarlig og sekretær
Mathias Meyer Samfunnsøkonomi Ordinært medlem av utvalget
Tonje Pettersen Offentlig administrasjon og ledelse Medlem av Forum for studiespørsmål
Paula Mortensen Kultur og kommunikasjon Medlem av fakultetsstyret
Timo Nikolaisen Internasjonale studier Ordinært medlem av utvalget
Inger Asheim Utviklingsstudier Medlem av Forum for studiespørsmål
Matias Robberstad Vangen Sosiologi Medlem av Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)
Christian Schønfeldt Psykologi Ordinært medlem av utvalget
Victoria Catharina Sandberg Organisasjon, ledelse og arbeid Ordinært medlem av utvalget
Ina Tullut Statsvitenskap Ordinært medlem av utvalget

 

Medlemmene sitter til 31. juli 2019. 

Publisert 2. feb. 2010 12:42 - Sist endret 28. sep. 2018 15:02