Om oss

Vi består av 17 medlemmer: én representant fra hvert programutvalg/fagutvalg fra de forskjellige studieretningene, ett eksternt medlem, samt leder og nestleder. SVSU har møte annenhver uke, og alle medlemmene har møteplikt.

Lurer du på hva vi diskuterer? Se sakslister her.

SVSU 2018/2019

Studentutvalget består studieåret 2018/2019 av:

Navn Program/fagutvalg Verv oppnevnt av utvalget
Kristine Berg Heggelund Leder

Medlem av fakultetsstyret

Medlem av tilsettingsutvalget

Medlem av Forum for studiespørsmål 

Møter i Studentutvalgslederforum (SULF)

Truls Olaussen Sætrang Nestleder

Medlem av fakultetsstyret

Vara i Forum for studiespørsmål 

Sigurd Gundersen Sosialantropologi Representant for SVSU i Studentparlamentet ved UiO og medlem av arrangementskomiteen. 
Olav Rosness Peace and Conflict Studies Medlem av fakultetsstyret
Synne Abrahamsen Samfunnsgeografi Bokskapsansvarlig
Kari Lisa Eide Eksternt medlem Økonomiansvarlig og sekretær
Mathias Meyer Samfunnsøkonomi Ordinært medlem av utvalget
Tonje Pettersen Offentlig administrasjon og ledelse Medlem av Forum for studiespørsmål og medlem av arrangementskomiteen. 
Jing Aurora Tvinnereim Kultur og kommunikasjon Ordinært medlem av utvalget
Timo Nikolaisen Internasjonale studier Ordinært medlem av utvalget
Inger Asheim Utviklingsstudier

Ansvarlig for sosiale medier

Medlem av Forum for studiespørsmål 

Medlem av Næringslivsutvalget

Matias Robberstad Vangen Sosiologi Medlem av Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)
Christian Schønfeldt Psykologi (Bachelor, master og årsenhet) Medlem av Næringslivsutvalget
Victoria Catharina Sandberg Organisasjon, ledelse og arbeid Ordinært medlem av utvalget
Emilie L. Lunderbye Statsvitenskap Medlem av Næringslivsutvalget
Sunniva Brå Teknologi, innovasjon og kunnskap Ordinært medlem av utvalget
Adrian L. Silva Psykologi (profesjon) Ordinært medlem av utvalget

 

Medlemmene sitter til 31. juli 2019. 

Publisert 2. feb. 2010 12:42 - Sist endret 20. mai 2019 21:50