Om oss

Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er det øverste studentdemokratiet ved SV-fakultetet. Vår oppgave er å sikre studenters medbestemmelse på fakultetet.

SVSU har møte annenhver uken der alle medlemmene har møteplikt. Vi består av 15 medlemmer - én representant fra hvert fag- og programutvalg på fakultetet, ett eksternt medlem, samt leder og nestleder. 

SVSU konstitueres ved neste Studentrådsmøte 4. september.

SVSU 2017/2018

SVSU består studieåret 2018/2019 av følgende medlemmer:

Kristine Berg Heggelund - leder, fakultetsstyremedlem, SULF-representant, medlem av tilsettingsutvalget

Truls Olaussen Sætrang - nestleder, fakultetsstyremedlem

Sigurd Gundersen (sosialantropologi) - representant i Studentparlamentet ved UiO

TBA (Peace and Conflict Studies) - økonomiansvarlig

TBA (samfunnsgeografi) - bokskapsansvarlig, arrangement 

TBA (kultur og kommunikasjon - eksternt medlem, sekretær, arbeidslivsansvarlig 

TBA (samfunnsøkonomi) - representant i Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU)

TBA (offentlig administrasjon og ledelse) - Forum for studiespørsmål, arrangement

TBA (kultur og kommunikasjon) - arrangement 

TBA (internasjonale studier) - fakultetsstyremedlem

TBA (utviklingsstudier) - Forum for studiespørsmål 

TBA (sosiologi)

TBA (psykologi) - arrangement

TBA (organisasjon, ledelse og arbeid) 

TBA (statsvitenskap) 

 

Listen over medlemmer i utvalget og deres ansvarsoppgaver oppdateres etter det konstituerende møtet. Listen er kun foreløpig, med de tre medlemmene som ble valgt før sommeren (leder, nestleder og representant i Studentparlamentet). 

 

 

Publisert 2. feb. 2010 12:42 - Sist endret 14. aug. 2018 19:13