Om oss

Vi består av 17 medlemmer: én representant fra hvert programutvalg/fagutvalg fra de forskjellige studieretningene, ett eksternt medlem, samt leder og nestleder. SVSU har møte annenhver uke, og alle medlemmene har møteplikt. 

Her kan du lese mer om vervene i SVSU 

Lurer du på hva vi diskuterer? Se sakslister her.

SVSU 2020/2021

Studentutvalget består studieåret 2020/2021 av:

 

Navn Program/fagutvalg Verv oppnevnt av utvalget
Marte Næss Thomassen Leder

Medlem av fakultetsstyret

Medlem av "Prosjektgruppa Rehab"

Møter i Studentutvalgslederforum (SULF)

Idar Henrik Seem Nestleder

Medlem av fakultetsstyret

Medlem av tilsettingsutvalget

Vara i Studentutvalgslederforum (SULF)

Paula Mortensen Sosialantropologi

Medlem av fakultetsstyret

Vara i "Prosjektgruppa Rehab"

Tonje Johanne Pettersen Eksternt medlem

Økonomiansvarlig

Leder av Digitalkomiteen

Sivert Dahle Samfunnsøkonomi

Leder av næringslivsutvalget

Vara for SVSU i Studentparlamentet ved UiO

Caroline Bortne Testman Kultur og kommunikasjon

Representant for SVSU i Studentparlamentet ved UiO

Representant i LAMU

Medlem av Digitalkomiteen

Medlem av arrangementskomiteen

Medlem av prosjektgruppa for sak om sensorer

2. Vara i Forum for studiespørsmål 

Markus Yuki Nishimura Internasjonale studier

Medlem av næringslivsutvalget

Vara i Forum for studiespørsmål 

Lina Midtbø Utviklingsstudier

Sosiale medier-ansvarlig

Medlem av Forum for studiespørsmål 

1. Vara til Fakultetsstyret

Karen Vormdal Johansen Sosiologi Leder av arrangementskomiteen
Hilde Stubhaug Drangsland Psykologi (Bachelor, master og årsenhet)

Medlem av Forum for studiespørsmål 

Medlem av arrangementskomiteen

Jenny Olea Bru Benestad Organisasjon, ledelse og arbeid

Leder av prosjektgruppe for sak om sensorer

Medlem av Næringslivsutvalget

Vara i LAMU

Vara i Forum for studiespørsmål 

Are Kolltveit Statsvitenskap

Bokskapansvarlig

Sekretær

Medlem av Næringslivsutvalget

Vara i fakultetsstyret

Théo Sevestre Samfunnsgeografi

Sosiale Medier-ansvarlig

Medlem av Forum for studiespørsmål 

Medlem av arrangementskomiteen

Adam Njå Psykologi (profesjon) Ordinært medlem av utvalget

Ylva Bencze

Teknologi, innovasjon og kunnskap

Medlem av digital komité
Peter Trondalen PECOS Ordinært medlem av utvalget
Ragnhild Gabrielsen Offentlig Administrasjon

Ordinært medlem av utvalget

Medlem av prosjektgruppa for sak om sensorer


Medlemmene sitter til og med 31. juli 2021. 

Publisert 2. feb. 2010 12:42 - Sist endret 4. mars 2021 14:07