Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er det øverste studentdemokratiet ved SV-fakultetet. Utvalget består av én representant fra hver fagretning på SV-fakultetet, og har totalt 15 medlemmer. Vi er til for at studentene på SV skal ha medbestemmelse i saker som angår oss. Dette sikrer vi gjennom å delta i forskjellige råd og utvalg, og ha jevnlige møter med dekanatet. Vi administrerer også bokskapene på Eilert Sunds hus.

Ta kontakt med oss på e-post og facebook

Vi er tilbake på kontoret fra 21. august.

Studentutvalget 2017/2018

 

Arrangementer

Informasjon om bokskap for høstsemesteret 2018 finner du her

 

Studentutvalget 2018/2019 konstitueres 4. september.