Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU) er det øverste studentdemokratiet ved SV-fakultetet.

SVSU består av én representant fra hver fagretning på SV-fakultetet, og har totalt 17 medlemmer.

Vi er til for at studentene på SV skal ha medbestemmelse i saker som angår oss. Dette sikrer vi gjennom å delta i forskjellige råd og utvalg, og ha jevnlige møter med dekanatet. Vi administrerer også bokskapene på Eilert Sundts hus.

Ta kontakt med oss på e-postFacebook eller via vår digitale postkasse!

SVSU-styret for studieåret 2020-2021

Arrangementer

  • X. September - Studentrådsmøte

SVSUs handlingsplan for 2020/2021 finner du her

Oversikt over alle SVSU-møter studieåret 2020/2021 finner du her

Informasjon om bokskap for vårsemesteret 2021 finner du her.