Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU) er det øverste studentdemokratiet ved SV-fakultetet.

SVSU består av én representant fra hver fagretning på SV-fakultetet, og har totalt 17 medlemmer.

Vi er til for at studentene på SV skal ha medbestemmelse i saker som angår oss. Dette sikrer vi gjennom å delta i forskjellige råd og utvalg, og ha jevnlige møter med dekanatet. Vi administrerer også bokskapene på Eilert Sunds hus.

Ta kontakt med oss på e-post og Facebook

Kontoret er åpent tirsdager og torsdager mellom klokka 11 og 12.

 

Arrangementer

Oversikt over alle SVSU-møter våren 2019 finner du her

Informasjon om bokskap for vårsemesteret 2019 finner du her.