Kontakt

Kontortid: Tirsdag og torsdag, kl.11.00-12.00. Våren 2018 har vi kontorvakter frem til 29. mai.

Facebook: https://www.facebook.com/studentutvalget
E-post: studentutvalget@sv.uio.no

Besøksadresse:
Rom 238, Eilert Sundts hus
Nedre Blindern.
Moltke Moes vei 32 0371 Oslo

Postadresse:
Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Postboks 1084
0317 Oslo

Leder: Randi Birgitte Skjerstad
Nestleder: Truls Olaussen Sætrang

Henvendelser ang. bokskap går til:

Boksskapsansvarlig: Synne Abrahamsen

Facebook: https://www.facebook.com/studentutvalget
E-post: studentutvalget@sv.uio.no

Publisert 7. feb. 2010 13:35 - Sist endret 19. apr. 2018 16:20