Dokumenter

Her finner du en oversikt over SV-møter, vedtekter og saker som er blitt behandlet i Studentrådet på fakultetet. 

Studentrådet

Studentrådet er et møte mellom SVSU og studentrådsrepresentantene til hvert program- og fagutvalg på SV. Studentrådet møtes minst to ganger per semester hvor de blant annet konstituerer SVSUs leder, nestleder og øvrige utvalgsmedlemmer.  

SVSU-møter

SVSU-møtene er der hele studentutvalget samles. Her diskuteres arbeidet til de ulike fag- og programutvalgene, samt andre saker som er aktuelle på fakultetet.

Vedtekter

Her finner du våre vedtekter.

Publisert 2. feb. 2010 12:50 - Sist endret 12. feb. 2019 20:05