Møteoversikt høst 2018

Innkallinger, sakslister og protokoller for møter i SVSU høsten 2018.

Høst 2018

14.09.2018 - Saksliste og innkalling

26.09.2018 - Saksliste og innkalling

10.10.2018 - Saksliste og innkalling

19.10.2018 - Saksliste og innkalling

02.11.2018 - Saksliste og innkalling

16.11.2018 - Saksliste og innkalling

30.11.2018 - Saksliste og innkalling

14.12.2018 - Saksliste og innkalling og vedlegg sak nr. 7