Studentråd

Her er en oversikt over tidligere studentrådsmøter:

Studentrådet 2018-2019

Studentrådet 2019-2020

Studentrådet 2020-2021