Bli med i SVSU

Leder, nestleder og Studentparlamentsrepresentant skal nå velges

Studentutvalget ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU) søker leder, nestleder og representant til Studentparlamentet ved UiO. SVSU er til for at studentene på SV skal ha medbestemmelse i saker som angår oss.

Dette sikrer vi gjennom å delta i forskjellige råd og utvalg, og ha jevnlige møter med dekanatet. Dersom du er en egnet kandidat til disse vervene vil vi i valgkomiteen kalle deg inn til intervju.

Kontakt oss gjerne på: svsu.valgkomite@outlook.com

 

Søk her: https://nettskjema.no/a/196323

Frist til påmelding er mandag 3.mai

 

NB: Valgkomiteens oppgave er å gi en innstilling på disse vervene bestående av kvalifiserte kandidater. Hvem som velges inn i vervene er opp til Allmøte der alle studenter ved fakultetet har møte-, tale- og stemmerett. Allmøtet avholdes 12.mai 16.15-18:00.