2019-2020

Saksdokumenter for møter i studentrådet i studieåret 2019/2020.

 

Høst 2019

Studentrådsmøte 05.09.2019 - Saksliste og innkalling

 

Vår 2020

Studentrådsmøte 30.01.2020 - Saksliste og innkalling og vedlegg

Studentrådsmøte 26.05.2020 - Saksliste og innkalling og protokoll

Sist endret 11. mai 2020 13:26 av Matias Robberstad Vangen
Sist endret 5. juli 2020 18:38 av lovik@uio.no