Studentrådsmøter studieåret 2018/2019

Saksdokumenter for møter i studentrådet i studieåret 2018/2019.

Høst 2018

Studentrådsmøte 04.09.2018 - Saksliste og innkalling og protokoll.

Vår 2019

Studentrådsmøte 05.02.2019 - Saksliste og innkalling

Studentrådsmøte 14.05.2019 - Saksliste og innkalling