Invitasjon til organisasjonsfaglig kurs trinn 2

Vi har gleden av å invitere tillitsvalgte i region Øst og Sør til Trinn2 kurs

Kurset holdes på Quality Hotel Grand, Kongsberg, dato 06.11.2012 – 08.11.2012.

Kurstidspunkt: Kl. 11 – 18 første dag, kl. 09 – 18 andre dag og kl. 09 – ca.15 tredje dag.

Kursbeskrivelse:

Del 1: Tillitsvalgte i lov og avtaler

  • Arbeidsmiljøloven (AML)
  • Inkluderende arbeidsliv (IA)
  • Hovedavtalene (HA)

Del 2: Introduksjon til forhandlinger

Del 3: Praktisk tillitsvalgtsarbeid

  • Tale- og presentasjonsteknikk
  • Møteteknikk
  • Vekst og rekruttering

Forkunnskaper:

Kurset er for tillitsvalgte som har gjennomført Trinn1 i Parat eller har tilsvarende forkunnskaper.

Forelesere fra Parat er Bjørg Sørsdahl Skuthe og Thore Selstad Halvorsen. Kursansvarlig er undertegnede som treffes på mail grete.dieserud@parat.com.

Merk søknaden Trinn2 og send til sor@parat.com eller meld deg på elektronisk gjennom www.parat.com –> logg inn –> kurskalender.

Vedlegg: Søknadsskjema om lønnet permisjon(.doc) og Bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste(.doc).

Søknadsfrist: 25.09.2012

Parat dekker alle kostnader til kurset så som materiell, reiser og opphold. Detaljer om reise, tidspunkt m.v. sendes sammen med bekreftelse på opptak til kurset.

Bekreftelse vil bli sendt ut i begynnelsen av uke 40..

Med vennlig hilsen Parat region Sør

Grete Dieserud

Rådgiver

grete.dieserud@parat.com

Mob 951 84 492

Publisert 4. apr. 2013 13:58