Utlendingsrett

Illus. Eila Rishovd

Jussbuss bistår hovedsakelig i saker hvor utlendingsmyndighetene har gitt avslag på søknad, men kan også hjelpe til med generell veiledning. Har du fått et avslag er det viktig at du kommer til oss så fort som mulig, da det ofte er frister for å klage på vedtaket. Har du gamle vedtak hvor klagefristen har gått ut kan vi også se på det, men det vil ofte være vanskeligere å gjøre noe med slike saker.

Nedenfor finner du brosjyrene vi vanligvis veileder fra og maler for vanlige tilsvarsbrev. I tillegg har vi artikler skrevet i anledning av Jussbuss sitt 50-årsjubileum og relevante masteroppgaver.

Ønsker du hjelp med et utlendingsrettslig spørsmål? Ta kontakt med Jussbuss på saksmottak.