Utlendingsrett

Det er omfattende regler for utlendingers rettigheter og plikter i Norge. Jussbuss kan bistå i en rekke saker om utlendingsrett. Vi hjelper hovedsakelig til med:

  • Familieinnvandring
  • Visum
  • Oppholdstillatelse for å arbeide i Norge
  • Oppholdstillatelse for å studere i Norge
  • Utvisning
  • Statsborgerskap
  • Permanent oppholdstillatelse
  • Reisedokumenter for utlendinger

Jussbuss bistår hovedsakelig i saker hvor utlendingsmyndighetene har gitt avslag, men kan også hjelpe til med generell veiledning. Har du fått et avslag er det viktig at du kommer til oss så fort som mulig, da det ofte er frister for å klage på vedtaket. Har du gamle vedtak hvor klagefristen har gått ut kan vi også se på det, men det vil ofte være vanskeligere å gjøre noe med slike saker.

Vi jobber også rettspolitisk med å endre utlendingslovgivningen, for å sikre rettssikkerheten til våre klienter.

Nedenfor finner du informasjon om hva du kan gjøre om du har generelle spørsmål om utlendingsrett og nederst finner du Jussbuss sine brosjyrer om utlendingsrett.

Ønsker du hjelp med et utlendingsrettslig spørsmål? Ta kontakt med Jussbuss på saksmottak.

Har du generelle spørsmål om utlendingsrett?

Etter forvaltningsloven har utlendingsmyndighetene veiledningsplikt. Har du generelle spørsmål om utlendingsrett, kan du kontakte Utlendingsdirektoratets (UDIs) veiledningstjeneste. Du behøver ikke å knytte spørsmålene til en konkret sak og kan la være å oppgi navn om du ønsker det.

UDIs veiledningstjenese kan nås på 23 35 16 00, alle hverdager mellom 09.00 og 15.30. Sommertid (fra 15. mai til 14. september) er 09.00 - 15.00. Du kan også finne mer informasjon på www.udi.no.

Du kan også ta kontakt med Jussbuss eller sjekke brosjyrene våre under.

Brosjyrer

Permanent oppholdstillatelse 

 

Studie- og arbeidstillatelse

 

Utvisning av EØS-borger
Samlivsbrudd og familieinnvandring

 

Familieinnvandring

 

Family immigration

 

Expulsion of EEA citizens
Expulsion due to offences under the criminal code
Expulsion due to offences under the criminal code

 

Study and work permits
Forhåndsvarsel tredjelandsborger
Forhåndsvarsel EØS-borger
Fristavbrytende klage

Utvisning tredjelandsborger

Opphold etter EØS-regelverket

Statsborgerskap