Styremøte 1. august 2022 (utkast)

Tekna-UiO styremøte mandag 1. august 2022, (Hybrid/fysisk)

Utkast til referat, behandles i neste styremøte
Georg Sverdrups hus

[Utkast til] Referat fra styremøte mandag 1. august 2022

Digitalt Tekna-UiO styremøte fysisk møte (med hybrid Zoom)

Tidspunkt: Mandag 1. august klokken 10:15

StedDomus Juridica: Møterom 3215, Kristian Augusts gate 17, 0164 Oslo

Sted: Georg Sverdrups hus, UB, grupperom 3 --> undervisningsrom 2

Deltagere: Cheau Ling Poon (deltok i arbeidsmøtet, sak 4), Dag Endresen, Per Eugen Kristiansen, Robin Benjamin Zweigel (alle tilstede og ingen deltok på Zoom)

Ikke til stede: Anne Schad Bergsaker, Erik Winge, Stein Michael Storleer, Terje Grønås, Øystein Prytz

Referent: ledig rolle, ikke allokert, alle bidrar


Saksliste

  • Sak 1: Godkjenning av referat fra forrige møte.
  • Sak 2: Årets lokale lønnsforhandlinger 251 ved UiO

  • Sak 3 Medlemssaker under arbeid, og eventuelt

  • Sak 4: Arbeidsmøte for årets 251 (12:00 - 14:30)

Tekna-styrets medlemmer finner saksliste og dokumenter i Teams.


Sak 1: Godkjennelse av referat fra forrige styremøte 

Referat fra forrige styremøte i juni 2022 i Tekna-UiO [ble godkjent]. 

Sak 2: Årets lokale lønnsforhandlinger 251 ved UiO

Hovedtema for styremøtet i august blir vår strategi for årets lokale lønnsforhandlinger. Det er ekstremt kort tid fra fristen for våre medlemmer for innlevering av kravskjema til resultatet fra vår behandling av kravskjemaene skal leveres tilbake til Akademikerne-UiO. Det er derfor veldig viktig at vi starter tidlig med å skaffe oss en oversikt over de prioriteringer som vi ønsker å følge! Vi bør også starte tidlig med å formulere vårt innspill til størrelsen på fordeling til generelt tillegg, samt argumentasjon som Akademikerne kan benytte for å overbevise arbeidsgiver for å vinne frem med vårt forslag.

Tekna har laget en meget god informasjonsside om årets 251 som dere finner her.

Akademikerne holder en tariffkonferanse i Oslo tirsdag 30 august. Dag har meldt seg på, og det er sikkert god plass til flere av oss.

Tekna organiserer et kurs i Oslo om årets lokale forhandlinger 7-8 september. Dag har meldt seg på og det er sikkert god plass til flere av oss. (Se også det samme kurset holdt på Gardermoen 31 august til 1 september).

Sak 3: Medlemssaker under arbeid og eventuelt

Vi har noen ubesvarte medlemshenvendelser som har kommet i sommerferien som vil behandles fortløpende ved tid. Ingen saker for eventuelt.

Tekna holder et frokostmøte for tillitsvalgte 17. august med tema konsulentbruk og utfordringer med å beholde riktig kompetanse i staten.

Sak 4: Arbeidsmøte om årets 251 (fra 12:00)

Noen medlemmer ønsker mere informasjon (om medlemsmøter og krav), mens andre medlemmer ønsker mindre informasjon (sendt ut på epostlisten).

Medlemmet har uansett selv ansvar for å legge inn korrekt data i medlemsregisteret! (spesielt om arbeidssted). Vi forutsetter også at medlemmer selv oppsøker informasjon om krav-skjema, frister og medlemsmøter.

 

Hvilken informasjon om våre medlemmer behøver vi

Grupper (lokalt) som henger etter lønnsutvikling

Navn som ikke er norsk? (Hvordan få frem denne informasjonen?!)

 

Analysere lav lønnsutvikling over tid for grupper

  • Stillingskode (stillingsstige…!)
  • Kjønn (mann, kvinne, etc?)

Analysere lønnsnivå ved UiO/UH sammenlignet med øvrig stat

  • Ligger noen stillingskoder lavere ved UiO enn øvrig stat?

Analysere medlemmer som ikke rykker opp i kode, spesielt fra lavere koder (avdelingsingeniør, konsulent, etc)

  • Ansettelsesår, år for siste opprykk
  • Fødselsår, alder
  • Årstall for mastergrad, doktorgrad

 

Dato for neste styremøte

Neste møte: 2022-08-23, tema fordeling av 251 krav (frist for krav er 19 august)

 

Alle kalles for å bidra til å oppdatere årshjulet vårt med aktiviteter i 2022!

For Zoom lenke se Teams og kalenderinnkalling

 

Arrangør

Tekna-UiO
Emneord: Tekna
Publisert 8. juni 2022 10:13 - Sist endret 11. aug. 2022 08:20