Styremøte 22. november 2021

Referat fra styremøte 22. november 2021 klokken 10:00-11:00

 

Tekna-UiO styremøte (Zoom)

Styremedlemmer: Anne Schad Bergsaker, Dag Endresen, Erik Winge, Per Eugen Kristiansen, Stein Michael Storleer, Terje Grønås, Øystein Prytz

Til stede: Anne Schad Bergsaker, Dag Endresen, Erik Winge

Ikke tilstede: Per Eugen Kristiansen, Stein Michael Storleer, Terje Grønås, Øystein Prytz

Referent: Dag og Erik (bidrag fra alle)

Neste styremøte: ikke bestemt (blir etter årsmøtet)


Sak 1: Tekna-UiO årsmøte for 2021

Tema for styremøtet var koordinering før årsmøte 2021 for Teknas gruppe ved UiO.

Dato for Tekna-UiOs årsmøte er onsdag 2021-11-25 klokken 13:15 - 15:00.

Styret ønsker å prioritere rekruttering av styremedlemmer som har noe mere tid for å delta noe mere aktivt i de årlige lønnsforhandlingene. Akademikerne-UiO har fortsatt ubenyttede frikjøpsressurser.

Rekruttering av flere lokale tillitsvalgte til IDF og Ansettelsesråd er også høyt prioritert. Tekna-UiO savner helt lokale tillitsvalgte ved det medisinske, odontologiske, samfunnsvitenskapelige, utdanningsvitenskapelige, teologiske fakultet, kulturhistorisk museum, og LOS (utenom USIT). Det er også et stort behov for vara-representanter ved andre enheter. Vi oppfordrer alle interesserte medlemmer om å ta kontakt med Tekna-UiO-styret eller med valgkomiteen!

Innkalling til årsmøtet ble sendt 2. november som kalender-innkalling til epost-listen med alle medlemmer. Erik lager en oppdatering med påminnelse om årsmøtet til alle medlemmer ved UiO i Teknas medlemsarkiv.

Utkast til årsrapport er delt i Teams gruppen vår. Alle styremedlemmer kontrollerer utkastet og kompletterer med informasjon om lokale tillitsvalgte fra Tekna-UiO (IDF og Ansettelsesråd med mere), deltagelse fra styremedlemmer i møter og kurs organisert av Tekna eller Akademikerne sentralt, samt listen med medlemsmøter organisert av Tekna-UiO og Akademikerne-UiO i løpet av 2021 (tabell 2 og 3). Erik henter ut informasjon med oppsummering fra 2.5.3 forhandlingene til tabell 1. Alle styremedlemmer ser på resultatene fra 2.5.1 og kompletterer med relevant informasjon og gjerne visualiseringer. Øystein kontrollerer og kompletterer avsnittet om personalsaker.

 
Publisert 20. nov. 2021 10:23 - Sist endret 26. nov. 2021 08:08