Årsmøte november 2019

Teknas etatsforening ved UiO inviterer alle medlemmer til årsmøte tirsdag 26. november 2019. (Referat)

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av ordstyrer og referent.
 3. Orientering om resultatet fra årets lokale lønnsforhandlinger (HTA § 2.5.1).
 4. Diskusjon omkring valg av strategi frem mot neste års lønnsforhandlinger:
  • Prioritering av grupper vs generelt tillegg vs individuelle tillegg?
  • Sette av tidspunkter for individuell hjelp med utforming av kravskjema?
  • Sette tidsfrist for kravskjema før sommerferien?
 5. Årsberetning for Tekna-UiO.
 6. Valg av styreverv og valgkomite.
 7. Eventuelt.

StedOle-Johan Dahls hus, Seminarrom 3438 Caml (3. etasje)

Tid: klokken 14:00 - 15:30, tirsdag 26. november 2019

Det er mulig for medlemmer å sende inn forslag til eventuelle saker som ønskes behandlet i årsmøtet. Forslag til valgkomiteen inkludert individuell interesse for å delta i Tekna-UiOs styre er også velkommen!

Referat er lagt ut her.


Nyttige dokumenter og lenker:

Vedtekter for Teknas etatsforening ved UiO (pdf).

Referater fra Tekna-UiOs årsmøter finner dere her.

Årsrapporter for Tekna-UiO finner dere her.

Lokal lønnspolitikk ved UiO beskriver viktige kriterier for individuell lønnsutvikling.

Husk lønnssamtalen med nærmeste leder!


Påminnelse: Hjelp oss med å holde oppdaterte medlemslister for Tekna-UiO ved å oppdatere Min Side hos Tekna.no sentralt. Tekna-UiO har per i dag totalt 545 medlemmer.

Emneord: Tekna, Tekna-UiO, Akademikerne-UiO, årsmøte
Publisert 1. okt. 2019 10:06 - Sist endret 26. nov. 2021 08:08