3. studentrådsmøte studieåret 2018/2019

Under følger innkalling til studieårets 3. og siste studentrådsmøte på SV-fakultetet for studieåret 2018/2019.

NB! To personer fra hvert fag- og programutvalg har stemmerett.

Det serveres pizza fra 16:15. 

Konstitueringssaker

Sak nr. 1        Godkjenning av innkalling og referat

Sak nr. 2        Valg av ordstyrer og referent

Sak nr. 3        Valg av tellekorps og protokollunderskrivere

Orienteringssaker

Sak nr. 3       Orientering fra leder v/ Kristine Berg Heggelund   

Sak nr. 4       Økonomisk orientering v/ Kari Lisa Eide, økonomiansvarlig 

Sak nr. 5       Orienteringer fra fag- og programutvalgene 

  • Vi tar en kort runde med utvalgene. Hvordan har semesteret gått for deres del? 

Diskusjons- og vedtakssaker

Sak nr. 6       Valg av ny leder og nestleder til studentutvalget for studieåret 2019/2020

  • Vi oppfordrer kandidater til å stille. Dersom det finnes spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med Kristine Berg Heggelund på k.b.heggelund@sv.uio.no.

Sak nr. 7.      Valg av representant fra SVSU til Studentparlamentet ved UiO (SP)

  • Det velges et medlem til Studentparlamentet fra SVSU, denne personen må også sitte i SVSU på vegne av et PU/FU neste semester.

Sak nr. 8.     Andre hete poteter ved fakultetet?

  • Hva skjer rundt om? Er det noe som har skjedd som vi bør vie ekstra oppmerksomhet?
  • Forslag til diskusjon: Hvordan er stemningen rundt omkring etter fusjonssaken (Arena/TIK/SAI)?

Andre saker

  • Besøk fra fakultetet ved Tone Vold-Sarnes, assisterende fakultetsdirektør og studieleder
  • Eventuelt 

 

Publisert 5. apr. 2019 13:23 - Sist endret 12. okt. 2019 15:40