Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hvem er vi?

 • SVSU er kort for Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Vi jobber for å ivareta studentenes faglige og studierelaterte interesser overfor fakultetsledelsen
 • SVSU består av 15 medlemmer, hvor hver fagdisiplin ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er representert
 • SVSU møter annenhver uke, hvor alle medlemmene har møteplikt
 • Studentutvalgets styremedlemmer er representanter i en rekke ulike utvalg og styrer, og jobber med å ivareta studentenes krav til medbestemmelse. På denne måten kan vi ses på som fakultetets overordnede ”elevråd”
 • SVSU er tildelt ansvaret for å administrere bokskapene ved Eilert Sunds hus
 • Dersom du ønsker endringer knyttet til din studiehverdag eller andre studierelaterte spørsmål, så er det oss du må kontakte

Kontakt oss

Spørsmål besvares på facebook og e-post. Ikke nøl med å kontakte oss på:

Kontortid

Våren 2018 har vi kontorvakter til og med 29. mai.

 • Tirsdag og torsdag fra 11-12
 • Vi holder til i annen etasje på Eilert Sunds hus, på rom 238

Arrangementer

Følg med på Facebook for arrangementer og informasjon fra SVSU

Informasjon om bokskap

 • 9. mars var fristen for å betale for bokskap våren 2018, men det er fortsatt ikke for sent å kjøpe seg skap for vårsemesteret! Følg stegene for vanlig betaling, vi registrerer disse fortløpende.
 • Bøker som ikke er hentet etter bokskapklipp våren 2017 vil selges i løpet av vårsemesteret 2018. Informasjon om klipping av skap og boksalg finner du ved å følge lenken under.
 • Har du fått skapet ditt klippet? Vi har kontortid tirsdag og torsdag klokken 11.00-12.00, og hjelper deg gjerne.

Bokskap