print logo

Forsiden

Hvem er vi?

SVSU er kort for Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Vi jobber for å ivareta studentenes faglige og studierelaterte interesser overfor fakultetsledelsen. SVSU består av 15 medlemmer, hvor hver fagdisiplin på Det samfunnsvitenskapelige fakultet er representert. Studentutvalgets styremedlemmer er representanter i en rekke ulike utvalg og styrer, og jobber med å ivareta studentenes krav til medbestemmelse. På denne måten kan vi ses på som fakultetets overordnede ”elevråd”. I tillegg er vi tildelt ansvaret for bokskapene ved Eilert Sunds hus, og administrerer disse. SVSU møter annenhver uke, hvor alle medlemmene har møteplikt.

Dersom du ønsker endringer knyttet til din studiehverdag eller andre studierelaterte spørsmål, så er det oss du må kontakte.

Spørsmål besvares på facebook og mail, ta kontakt på:

Facebook: https://www.facebook.com/studentutvalget

Mail: studentutvalget@sv.uio.no

 

Eilert Sundts hus

Eilert Sundts hus

Arrangementer

Følg med på Facebook for arrangementer og informasjon fra SVSU

Informasjon om bokskap

Bøker som ikke er hentet etter bokskapklipp våren 2016 vil selges i løpet av vårsemesteret 2017. Informasjon om klipping av skap og boksalg finner du ved å følge lenken under.

Har du fått skapet ditt klippet? Vi har kontortid tirsdag og torsdag klokken 11.00-12.00, og hjelper deg gjerne.