VOX ACADEMICA - akademikernes r�st

 


(Foto: Ingar Myking)

Vox Academica er en videref�ring av professoroppropet for uavhengige universiteter og fri forskning.
Oppropet ble initiert av 29 professorer sommeren 2003, og fikk en overveldende oppslutning fra 4300 ansatte i sektoren.

Oppropet og underskriftene ble overlevert statsr�d Kristin Clemet
24. september 2003.
De fire professorene som stod for overrekkelsen, Geir Ellingsrud, Astrid N�klebye Heiberg, Henning Jakhelln og Ole Didrik L�rum, har tatt initiativ til Vox Academica.

Fritt akademia hadde en landsomfattende markering i Universitetets Aula p� Karl Johansgt. og fakkeltog til Stortinget 26. januar [Paroler ]

F�r ikke flertall for enhetlig ledelse. P� H�yden 14.1 [ Les mer ]
Markering mot universitetslov ved UiB. P� H�yden 19.1 [ Les mer ]
Clemets tap. Leder i Aftenposten 23.1 [ Les mer ]
Fakkeltog for et fritt akademia. Kronikk av Knut Kjeldstadli i Ny tid 22.1 [ Les mer ]
Universiteter p� krigsstien. Aftenposten 24.1 [ Les mer ]
Manifest for et uavhengig universitet. Aftenposten 24.1 [ Les mer ]
Universitet for v�r tid. Leder i Dagbladet 25.1 [ Les mer ]
Den frie �nd - og den hemmede. Innlegg av Thomas Hylland Eriksen i Dagbladet 26.1 [ Les mer ]
Leve professorene! Aftenposten 27.1 [ Les mer ]
I tog for frie studier. Aftenposten 27.1 [ Les mer ]
Protesterte mot ny Universitet- og h�gskolelov. Studentenes landsforbund 27.1 [ Les mer ]
Tusen demonstrerte for frie universitet. Uniforum 27.1 [ Les mer ]
Frp redder rektor. Morgenbladet 28.1 [ Les mer ]
"Tidernes forvirring" Kommentar av Gudleiv Forr i Dagbladet 29.1 [ Les mer ]
God universitetsledelse? Innlegg av Jan Helge Solbakk, Vigdis Ystad, Henning Jakhelln, Dag O. Hessen og Per Brandz�g i Dagbladet 4.2 [ Les mer ]

Innst. O. nr. 48 (2004-2005) om lov om universiteter og h�yskoler [ Les mer ]
APPELLER I UNIVERSITETETS AULA 26.1.2005

Universitetets framtid. Appell av professor Rune Slagstad gjengitt i Dagbladet 27.1 [ Les mer ]

Kolbj�rn Hagen, leder i Norsk Forskerforbund [ Les mer ]

Camilla Serck-Hanssen, 1. amanuensis ved UiO [ Les mer ]

Vigdis Ystad, professor ved UiO [ Les mer ]

Bjarne Waaler, prof. em., tidligere rektor ved UiO [ Les mer ]

Finn-Erik Thoresen, nestleder i LO [ Les mer ]

Gerd Bj�rhovde, prorektor ved UiT� [ Les mer ]

Benjamin Endr� Larsen, De radikale, Studentparlamentet [ Les mer ]

Henning Jakhelln, professor ved UiO, appell ved Stortinget [ Les mer ]
Professoroppropet

S�ravtalen: UFD �nsker � avvikle de sentrale retningslinjende for fordeling av arbeidstid ved universiteter og h�gskoler Brev fra UFD 1.12.04

Lovforslag om rett og plikt til forskning og undervisning, utarbeidet av Henning Jakhelln (8.11.04)

Forslag til endringer i Ot. prp.79, utarbeidet av Jan F. Bernt og Henning Jakhelln (14.1.05)

Fri akademiker eller samfunnsst�tte? Tale ved UiOs �rsfest 2.9.2004 av Astrid N�klebye Heiberg (8.9.04)

Kristin Clemet og universitetet. Spesialforelesning av Haakon Breien Benestad

UFDs h�ringsnotat og innkomne h�ringsuttalelser
Medieoppslag om Ryssdalutvalget (lenkesamling, avsluttet 23.3.2004)

Styring og ledelse av universiteter i Europa (lenkesamling)

Innlegg fra Forskningspolitisk seminar 18. november 2003

Ot. prp. nr. 79 (2003-2004) Om lov om universiteter og h�gskoler lagt frem (4.6.04)
[Lovforslaget]

Presseoppslag om Ot. prp. nr. 79 (lenkesamling, avsluttet 21.6.2004)

Vox Academica om lovforslaget (21.6)

Dansk debatt om "taxameter-systemet":
Kronikk i Politiken 9.6.04]
[Leder i Politiken 9.6.04]
[Leder i Magisterbladet 18.6.04]

Uttalelse fra NTLs landsstyre 4.2.05
[ Les mer ]

 

Kontaktpersoner:
Henning Jakhelln, Universitetet i Oslo
Ole Didrik L�rum, Universitetet i Bergen
Geir Ellingsrud, Universitetet i Oslo

 

 

Innspill, tilbakemeldinger og meninger kan sendes til Vox Academicas redaksjon


Oppdatert 19.2.2005, av rhi