PRESSEOPPSLAG OM RYSSDALUTVALGETS INNSTILLING

(Sist oppdatert 23. mars 2004)

 

Lenkesamlingen er inndelt i aviser, universitets- og h�gskoleaviser, tjenestemannsorganisasjoner og studentorganisasjoner.

 

Aviser

 

Avklarende om h�yere utdanning. Kronikk av Sigmund Gr�nmo og Stein Kuhnle i Bergens Tidende 18.3.04

http://bt.no/meninger/kronikk/article243570

 

Gratisprinsippet m� lovfestes. Innlegg av Vidar Bj�rnstad i Dagsavisen 4.3.04

http://www.dagsavisen.no/kommentar/debatt/2004/03/783287.shtml

 

Klokt, Clemet. Leder i Nordlys 24.2.04

http://www.nordlys.no/debatt/leder/article885826.ece

 

Klok retrett. Leder i Stavanger Aftenblad 23.2.04

http://aftenbladet.no/nyheter/leder/article.jhtml?articleID=190983

 

Klokt av Clemet. Adresseavisen 14.2.04

http://www.adressa.no/politikk/article.jhtml?articleID=473152

 

HiA blir ikke selveiende. F�drelandsvennen 13.2.04

http://www.fedrelandsvennen.no/Nyheter/article.jhtml?articleID=191189

 

Staten og universitetene. Leder i Dagbladet 13.2.04

http://www.dagbladet.no/nyheter/2004/02/13/390782.html

 

Fornuften seiret for universitetene. Leder i Aftenposten 13.2.04

http://www.aftenposten.no/meninger/leder_morgen/article.jhtml?articleID=729807

 

Clemet b�yer av for motstanden. Adresseavisen 12.2.04

http://www.adressa.no/skole/article.jhtml?articleID=472870

 

Clemet lytter og beholder universitetet. Leder i Ukeavisen Ledelse 12.2.04

http://www.ukeavisenledelse.no/artikkel.asp?ID=2370

 

Staten skal eie universitetene. NRK 12.2.04

http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/3517993.html

 

Universiteters og h�gskolers tilknytning til staten. Kronikk av Kristin Clemet i Aftenposten 12.2.04

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article.jhtml?articleID=728795

 

HiA slakter lovforslag. F�drelandsvennen 12.2.04

http://www.fedrelandsvennen.no/Nyheter/Vest-Agder/kristiansand/article.jhtml?articleID=190843

 

Exit Ryssdal � hva n�? Kronikk av Sigmund Gr�nmo i Bergens Tidende 7.2.04

http://www.bt.no/meninger/kronikk/article232489

 

Gratis utdanning under press. Leder i Dagsavisen 2.2.04

http://www.dagsavisen.no/kommentar/leder/2004/02/777909.shtml

 

UiO-styret lyttet. Dagsavisen 28.1.04

http://www.dagsavisen.no/kultur/2004/01/777176.shtml

 

Studentene frykter studieavgift i Norge. Adresseavisen 28.1.04

http://www.adressa.no/nyheter/innenriks/article.jhtml?articleID=469972

 

NTNU sa nei til foretak. Adresseavisen 28.1.04

http://www.adressa.no/nyheter/article.jhtml?articleID=469889

 

Harlem erter p� seg fagforeningene. Dagsavisen 26.1.04

http://www.dagsavisen.no/kultur/2004/01/776805.shtml

 

Ansatte lover br�k. Klassekampen 26.1.04

http://www.klassekampen.no/Arkivsamling/Arkiv/2004/Januar/26/207755

 

HiS kjemper for faglig frihet. Stavanger Aftenblad 26.1.04

http://aftenbladet.no/magasin/jobbutdanning/article.jhtml?articleID=187449

 

Universitetet- Leder i Dagbladet 25.1.04

http://www.dagbladet.no/nyheter/2004/01/25/389245.html

 

Strid ved UiO. �stlandssendingen 24.1.04

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_ostlandssendingen/3457776.html

 

NTNU er iskald til Ryssdalutvalget. Adresseavisen 16.1.04

http://www.adressa.no/skole/article.jhtml?articleID=467509

 

Ryssdalutvalget i et demokratiperspektiv. Innlegg av Gustav E. Karlsen i Adresseavisen 15.1.04

http://www.adressa.no/politikk/article.jhtml?articleID=467213

 

NTNU kan bli foretak. Adresseavisen 12.1.04

http://www.adressa.no/trondheim/article.jhtml?articleID=466766

 

Tillit er en skj�r ting. Innlegg av H�kon With Andersen i Adresseavisen 9.1.04

http://www.adressa.no/politikk/pa_sidelinjen/article.jhtml?articleID=466953

 

Trolig stortingsflertall mot ny universitetsmodell. Dagsavisen 6.1.04

http://www.dagsavisen.no/kultur/2004/01/773401.shtml

 

Universitetene trenger ingen ny lov. Innlegg av Kaare Norum, Rolv Mikkel Blakar, Gunnar Handal,

Cathrine Fabricius Hansen, Ingeborg Jacobsen, Asbj�rn Kj�nstad og Eivind Osnes

i Dagbladet 31.12.03���������������������

http://foreninger.uio.no/voxacademica/Norum_mfl.doc

 

Venstre stopper ny universitetslov. Adresseavisen 8.12.03

http://www.adressa.no/politikk/article.jhtml?articleID=460725

 

Venstre vil stoppe ny universitetslov. Aftenposten 8.12.03

http://www.aftenposten.no/utdannelse/article.jhtml?articleID=686192

 

Fusk, misbruk og fortielse om forskningen. Kommentar av Arnhild Skre i Aftenposten 8.12.03

http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/article.jhtml?articleID=685994

 

-Ryssdalutvalget blir skyteskive. Stavanger Aftenblad 8.12.03

http://aftenbladet.no/magasin/jobbutdanning/article.jhtml?articleID=182200

 

Akademisk frihet og demokratisk styring. Uttalelse fra Venstres landsstyre 7.12.03

http://www.venstre.no/meninger/0063AB22-000F8568-0063AB23

 

-H�yere utdanning trenger bedre styringsverkt�y. Intervju med Anders Ryssdal i Forskningspolitikk 2/2003

http://www.nifu.no/Fpol/2-2003/art10.html

 

Lytt til mindretallet i Ryssdal-utvalget. Innlegg av Sigmund Gr�nmo i Forskningspolitikk 2/2003

http://www.nifu.no/Fpol/2-2003/art11.html

 

BI som styringsmodell. Innlegg av �ystein Noreng i Dagsavisen 3.12.03

http://www.dagsavisen.no/kommentar/debatt/2003/12/767357.shtml

 

Akademikere krever � bli h�rt. Henning Jakhelln om Vox Academica i Dagsavisen 1.12.03

http://www.dagsavisen.no/utdanning/2003/12/767039.shtml

 

Ny tid � ny tale. Innlegg av Audun �fsti i Adresseavisen 24.11.03

http://www.adressa.no/politikk/pa_sidelinjen/article.jhtml?articleID=458216

 

Uavhengige universiteter? Debattinnlegg av Eivind Smith i Dagbladet 17.11.03

http://foreninger.uio.no/voxacademica/Uavhengige universiteter_Eivind Smith.doc

 

Framtidens universitetspolitikk. Innlegg av Jan Grund i Dagsavisen 12.11.03

http://www.dagsavisen.no/kommentar/debatt/2003/11/763434.shtml

 

Hva er blitt �umoderne�? Innlegg av Noralv Veggeland i Dagsavisen 9.11.03

http://www.dagsavisen.no/kommentar/debatt/2003/11/762537.shtml

 

Universitetsledelsen m� styrkes. Adresseavisen 4.11.03

http://www.adressa.no/nyheter/article.jhtml?articleID=454607

 

Fritt universitet? Leder i Nordlys 1.11.03

http://www.nordlys.no/debatt/leder/article784758.ece

 

Vil ikke bli kommersiell. F�drelandsvennen 28.10.03

http://www.fedrelandsvennen.no/Nyheter/Vest-Agder/kristiansand/article.jhtml?articleID=166008

 

Utdannings-prinsipper for fall. Rogalands Avis 24.10.03

http://www.rogavis.no/nyheter/leder/article779211.ece

 

Har medisin � s�ker sykdom. Innlegg av Rigmor Austgulen i Adresseavisen 22.10.03

http://www.adressa.no/politikk/pa_sidelinjen/article.jhtml?articleID=449301

 

Tiltrengt reform? Innlegg av Yngvar B. Steinholt i Bergens Tidende 22.10.03

http://www.bt.no/meninger/debatt/article203077

 

Moteriktig universitetsreform. Kronikk av Rigmor Austgulen i Bergens Tidende 20.10.03

http://www.bt.no/meninger/kronikk/article202605

 

Professorer i oppr�r mot Ryssdal. forskning.no 18.10.03

http://www.forskning.no/Artikler/2003/oktober/1066295710.96

 

Sterk universitetsledelse. Innlegg av Stein Kuhnle i Dagsavisen 17.10.03

http://www.dagsavisen.no/kommentar/debatt/2003/10/758584.shtml

 

Privatisering er �ut�. Noralv Veggeland i Dagsavisen 17.10.03

http://www.dagsavisen.no/innenriks/2003/10/758979.shtml

 

Sier nei til betalt utdanning. Bj�rn Haugstad i Stavanger Aftenblad 16.10.03

http://aftenbladet.no/magasin/jobbutdanning/article.jhtml?articleID=175919

 

�rverdige universiteter og styreformer. Kronikk av Stein Kuhnle i Bergens Tidende 15.10.03

http://www.bt.no/meninger/debatt/article201639

 

Fristilte universiteter betyr ikke �kt akademisk frihet. Kronikk av Kristian Gundersen i Aftenposten 15.10.03

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article.jhtml?articleID=647346

 

Skal staten abdisere fra Akademia? Kommentar i Dagsavisen 11.10.03

http://www.dagsavisen.no/kommentar/dagens-kommentar/2003/10/757769.shtml

 

En trussel mot lokale h�gskoler? Kronikk av Tore Einar Johansen i Fremover 10.10.03

http://www.fremover.no/leder/apropos/article768036.ece

 

Lov for frie h�gskular. Leder i Dagen 7.10.03

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=4828

 

Forandring muss sein. Kommentar i Klassekampen 7.10.03

http://www.klassekampen.no/scripts/goto?lid=194462

 

Protesterer mot asifisering. Innlegg av Thorleif Berthelsen i Bergens Tidende 4.10.03

http://www.bt.no/meninger/debatt/article198265

 

Ordkl�veri? Innlegg av Kolbj�rn Hagen i Bergens Tidende 4.10.03

http://www.bt.no/meninger/debatt/article198264

 

St�tter HIS-krav om lik behandling. Stavanger Aftenblad 4.10.03

http://aftenbladet.no/nyheter/lokalt/article.jhtml?articleID=174772

 

Uenighet, ikke misforst�elser. Innlegg av Kari Kjenndalen I Dagbladet 3.10.03

http://www.forskerforbundet.no/Article.asp?ArticleID=2792

 

Gratis og uavhengig h�yere utdanning. Trine Skei Grande og Harald Hove i Bergens Tidende 3.10.03

http://www.bt.no/meninger/debatt/article197949

 

Universitetene b�r f� sin uavhengighet. Kronikk av Anders Ryssdal i Aftenposten 2.10.03

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article.jhtml?articleID=637797

 

Markedet overtar h�yere utdanning. Leserinnlegg av Anne Marte Klubbenes, Studentenes Landsforbund i Dagsavisen 2.10.03

http://www.dagsavisen.no/kommentar/debatt/2003/10/755544.shtml

 

BT p� vidvanke om h�yere utdanning. Kristin Clemet i Bergens Tidende 2.10.03

http://www.bt.no/meninger/debatt/article197656

 

Hvem skal styre universitetene? Kronikk av Sigmund Gr�nmo i Bergens Tidende 1.10.03

http://www.bt.no/meninger/kronikk/article197401

 

800 professorer mot Clemet. Bergens Tidende 1.10.03

http://www.bt.no/innenriks/article197391

 

-Hensikten med � bli universitet forsvinner. Stavanger Aftenblad 1.10.03

http://aftenbladet.no/nyheter/article.jhtml?articleID=174454

 

Splittelse om h�gskolen. Avisa Nordland 1.10.03

http://www.an.no/nyheter/article760471.ece

 

Clemet har det travelt. Bergens Tidende 29.9.03

http://www.bt.no/meninger/olav/article196911

 

Hvem er uavhengig? Leder i Dagbladet 29.9.03

http://www.dagbladet.no/nyheter/2003/09/29/379632.html

 

Utdanning er ikke butikk. Leder i Ny tid 27.9.03

http://www.nytid.no/index.php?sk=irix&id=1366

 

UiO-rektor frykter studiebetaling. Aftenposten 26.9.03

http://www.aftenposten.no/utdannelse/article.jhtml?articleID=633647

 

Vanskelig flertall. Klassekampen 26.9.03

http://www.klassekampen.no/26/193019

 

Jurister mot r�kla. Morgenbladet 26.9.03

http://www.morgenbladet.no/index.php?show_front=1007374&morgenbladet=26d4d3d3f63e4e22b47c3157edd43ea8

 

Sprekker i elfenbenst�rnet? Leder i F�drelandsvennen 25.9.03

http://www.fedrelandsvennen.no/Meninger/Leder/article.jhtml?articleID=157765

 

-Sikrer akademisk frihet. Bjarne Kvam i Dagen 25.9.03

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=4779

 

Utdanning tilpasses Gats. Leserbrev av Line Henriksen i Nationen 25.9.03

http://www.nationen.no/meninger/leserbrev/article756225.ece

 

Avviser protester. Dagsavisen 25.9.03

http://www.dagsavisen.no/innenriks/2003/09/754703.shtml

 

Reform som kan vente. Leder i Varden 24.9.03

http://www.varden.no/apps/pbcs.dll/artikkel?AID=/20030925/LEDER/109250055

 

Underskrifter mot l�srivelse av universitetene. P4 24.9.03

http://www.p4.no/txo/98761.asp

 

Ryssdal-utvalget splittet om ny utdanningslov. Dagsavisen 24.9.03

http://www.dagsavisen.no/innenriks/2003/09/754494.shtml

 

-Vil ha gratis utdannelse. Aftenposten 24.9.03

http://www.aftenposten.no/utdannelse/article.jhtml?articleID=631998

 

Omkamp. Kommentar av Arnhild Skre i Aftenposten 24.9.03

http://www.aftenposten.no/utdannelse/article.jhtml?articleID=632004

 

Professor-oppr�r mot Ryssdalutvalget. Dagsavisen 24.9.03

http://www.dagsavisen.no/innenriks/2003/09/754591.shtml

 

Et universitet er ikke en forretning. Kronikk i Aftenposten 23.9.03 av Per Brandtz�g.

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article.jhtml?articleID=630878

 

Akademisk forvitring. Kommentar av Gudleiv Forr i Dagbladet 23.9.03

http://www.dagbladet.no/nyheter/2003/09/23/379189.html

 

Frykter d�rligere utdanningstilbud. Dagsavisen 23.9.03

http://www.dagsavisen.no/innenriks/2003/09/754230.shtml

 

En skjebnedag for universiteter og h�gskoler. Kronikk av Kolbj�rn Hagen i Dagbladet 23.9.03

http://www.forskerforbundet.no/Article.asp?ArticleID=2783

 

Studentene slakter ny rapport. Adresseavisen 23.9.03

http://www.adressa.no/skole/article.jhtml?articleID=443185

 

Full splittelse om h�yere utdannelse. Aftenposten 23.9.03

http://www.aftenposten.no/utdannelse/article.jhtml?articleID=631392

 

Leder i VG 23.9.03

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=77362

 

Slakter Ryssdal-forslaget. Rogalands Avis 23.9.03

http://www.rogavis.no/Innenriks/article754399.ece

 

Spiker i kista for gratis utdanning. Dagsavisen 22.9.03

http://www.dagsavisen.no/utdanning/2003/09/753994.shtml

 

 

 

 

Universitets- og h�gskoleaviser

 

Ogs� motstand mot endring av rektors rolle og styresammensetningen. P� H�yden 19.3.04��

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=180304151434.xml

 

Kristin Clemer: -Viktig avklara tilknytingsforma. Uniforum 17.2.04

http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=15161&del=uniforum

 

Ryssdalutvalget: Clemet har latt seg overbevise. HiO-nytt 12.2.04

http://www.hio.no/content/view/full/19811

 

Universiteta held fram som statlege forvaltingsorgan. Uniforum 12.2.04

http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=15087&del=uniforum

 

Clemet freder universitetene. Universitetsavisa 12.2.04

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=402b829aae3728.28972588

 

-Faren er ikkje over, seier Skallerud. Universitetsavisa 12.2.04

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=402b8323caa7b8.28972588

 

Fortsatt statlige universiteter. Troms�flaket 12.2.04

http://uit.no/nyheter/tromsoflaket/1369

 

Clemet vil beholde universitetene som statlige forvaltningsorgan. P� H�yden 12.2.04

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=120204092601.xml

 

HiO st�tter mindretallet i Ryssdalutvalget. HiO-nytt 6.2.04

http://www.hio.no/content/view/full/19641

 

Anders Ryssdal: - Vil universiteta berre det beste!

http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=14986&del=uniforum

 

NHH st�tter mindretallet. Paraplyen, 30.1.04

http://nhh.spekter.no/cgi-bin/nhh/imaker?id=5341

 

UiBs h�ringsutkast fikk massiv tilslutning i styret. P� H�yden 30.1.04

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=300104150415.xml

 

Les hele Ryssdal-uttalelsen. Universitetsavisa 30.1.04

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=401a543211c188.28972588

 

Fagforeningsledere: Forn�yd med Ryssdaluttalelsen, men kampen ikke over.

Leserbrev i Universitetsavisa 30.1.04

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=401a2632c44ac8.28972588

 

Lilletun avviser Ryssdalutvalgets flertallsinnstilling. P� H�yden 28.1.04

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=280104124246.xml

 

Styret vil opna for b�de valt og tilsett rektor. Uniforum 28.1.04

http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=14882&del=uniforum

 

St�tter mindretallet � nei til tredje vei. Universitetsavisa 28.1.04

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=401774787a0ca8.28972588

 

UiO g�r inn for dagens modell. P� H�yden 27.1.04

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=270104171241.xml

 

Styret: Universiteta b�r framleis vera forvaltningsorgan. Uniforum 27.1.04

http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=14841&del=uniforum

 

Oslo sier nei til Ryssdal. Universitetsavisa 27.1.04

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=401652e7ba8728.28972588

 

Jakten p� Ryssdaltilhengeren. Universitetsavisa 27.1.04

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=4016198ca1eef8.28972588

 

Rigmor Austgulen: Motstr�ms. Universitetsavisa 23.1.04

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=40114560ec1148.28972588

 

Fagforeiningane: Universitetsdirekt�ren opnar for ny tilknytingsform

Uniforum 23.1.04

http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=14802&del=uniforum

 

H�ringsuttalelse om Ryssdalutvalgets instilling. H�gskolen i Stavanger 23.1.04

http://www.his.no/COMMON/WEBCENTER/webcenter.nsf/Dok/1F6F05E86F72CB0BC1256E240035AEC2?OpenDocument&Connect=0&Lang=Norsk

 

H�gskolen st�tter mindretallet. H�gskolen i Bergen 23.1.04

http://www.hib.no/siste_nytt/2004/01/ryssdal.asp

 

Vil regionalisere universitet og h�gskolene. H�gskolen i Harstad 23.1.04

http://www.hih.no/index.asp?nyhetsID=647

 

Ryssdal, lover, fleksibilitet og ivaretakelse. Leserinnlegg av Gunnar Bovim

i Universitetsavisa 23.1.04

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=401138526c8748.28972588

 

Lettvinte holdninger fra Det medisinske fakultet. Leserinnlegg av Jomar Finseth

i Universitetsavisa 22.1.04

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=401138282bfbf8.28972588

 

Universitetsdirekt�ren vil ha rektor ut av Styret. Uniforum 22.1.04

http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=14781&del=uniforum

 

Mindretallet i flertall. Troms�flaket 21.1.04

http://uit.no/nyheter/tromsoflaket/1317

 

-Rop, skrik og propaganda. Troms�flaket 21.1.04

http://uit.no/nyheter/tromsoflaket/1314

 

Lite oppm�te p� Ryssdalm�te: �Tegn p� tillit�. P� H�yden 20.1.04

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=200104161157.xml

 

� styre eller bli styrt� Bladet, Norges landbruksh�gskole 16.1.04

http://www.nlh.no/bladet/hoved/nyheter/2004/jan04/ryssdal_seminar.html

 

Ryssdalsutvalget: Tenk nytt! Innlegg av Erling Moxnes, P� H�yden 16.1.04

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=160104165113.xml

 

Mange ble h�rt. Referat fra h�ringsm�te i Oslo. HiO-nytt 15.1.04

http://www.hio.no/content/view/full/18944/

 

Er vi frie nok? Universitetsavisa 12.1.04

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=4002efff50f4d1.74055415

 

Massiv oppslutning om mindretallsforslaget. P� H�yden 10.1.04

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=120104163626.xml

 

Hilde Haugsgjerd vil ikkje ha rektor som styreleiar. Uniforum 8.1.04

http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=14481&del=uniforum

 

-�nsker ikke l�srivelse fra staten. Bladet, Norges landbruksh�gskole, 7.1.04

http://www.nlh.no/bladet/hoved/nyheter/2004/jan04/ryssdal.html

 

Godt mottatt p� Tinget. H�gskolen i Troms� 5.1.04

http://www.hitos.no/nyheter/244.html

 

Lydh�r Clemet p� vestlandsbes�k. H�gskolen i Bergen 17.12.03

http://www.hib.no/siste_nytt/2003/12/ryssdal_horing.asp

 

Clemet ville lytte til flere stemmer. P� H�yden 17.12.03

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=181203093856.xml

 

UiT� sier nei til fristilling. P� H�yden 15.12.03

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=151203105710.xml

 

Vil ha statlig ansvar. H�ringsuttalelse fra Universitetet i Troms�. Troms�flaket 12.12.03

http://uit.no/nyheter/tromsoflaket/1240

 

Ryssdalrapporten � har noen lest den? Universitetsavisa3.12.03

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3fcdd2c57b41c1.74055415

 

Taktisk kj�r etter Ryssdalutvalet: - Dette g�r ikkje igjennom! Rolf Reikvam i

Universitetsavisa 20.11.03

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3fbcdb2250d1a0.28731572

 

Meir debatt om Ryssdalinnstillinga. P� H�yden 20.11.03

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=201103145120.xml

 

Mot en mer nyansert Ryssdal-debatt. Ukenytt, H�gskolen i Agder 12.11.03

http://www.hia.no/nettavis/lese/index.php?kode=lese&webprofil=Fellesadm&filnavn=ryssdal

 

En kamp om universitetets sjel. Uniforum 30.10.03

http://www.fedrelandsvennen.no/Nyheter/Vest-Agder/kristiansand/article.jhtml?articleID=166008

 

Internasjonal handelskrig om utdanningstjenester. P� H�yden 30.10.03

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=301003174517.xml

 

-Bevisbyrden ligger p� flertallet. Oppslag fra det �pne m�tet p� Universitetet i Bergen 22.10.03. P� H�yden 24.10.03

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=241003092030.xml

 

Ryssdalutvalgets innstilling. Debattinnlegg av Dag Aksnes. P� H�yden 23.10.03

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=231003172951.xml

 

Universitetene b�r bevare sin uavhengighet. Leserinnlegg av Helge N�rstrud i Universitetsavisa 20.10.03 (ogs� trykt i Aftenposten 10.10.03)

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3f93c9a76dbbe8.45883162

 

Vil se Ryssdalutvalgets forslag i et internasjonalt perspektiv. P� H�yden 17.10.03

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=171003133409.xml

 

Stor interesse for Ryssdal-m�te. H�gskolen i Oslo 15.10.03

http://www.hio.no/content/view/full/16379/

 

-Universitetene m� omstruktureres. Universitetsavisa 3.10.03

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3f7d3cfad2ab09.43509117

 

-Favoriserer de store. Inger Johanne Pettersen, H�gskolen i Bod� 30.9.03

http://www.hibo.no/index.php?lang=nor&displayitem=396&module=news

 

H�gskoleansatte mot pengestyring. H�gskolen i Bod� 30.9.03

http://www.hibo.no/index.php?lang=nor&displayitem=395&module=news

 

Ryssdal-utvalget. Rektors spalte, Troms�flaket 25.9.03

http://uit.no/nyheter/1435/

 

Stiftelse: Fristilling med fjernstyring. Universitetsavisa 25.9.03

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3f72b4432d42e9.43509117

 

Staten slanker seg. Universitetsavisa 25.9.03

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3f72b46005b659.43509117

 

Universitetsansatte protesterte mot �kt markedsstyring. Uniforum 24.9.03

http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=13061&del=uniforum

 

Ryssdalutvalgets mindretall: H�yere utdanning � nasjonal koordinering eller markedsorientering? Leserbrev fra Ryssdalutvalgets mindretall i Universitetsavisa 24.9.03

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3f717637e26e29.43509117

 

Vil vente med � kommentere Ryssdalutvalgets innstilling. P� H�yden 24.9.03

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=230903170212.xml

 

To ulike lovforslag. Troms�flaket 24.9.03

http://uit.no/nyheter/tromsoflaket/1039

 

-Staten fraskriver seg ansvaret. Troms�flaket 24.9.03

http://uit.no/nyheter/tromsoflaket/1037

 

-Vil styrke NHH. Paraplyen (NHH) 24.9.03

http://nhh.spekter.no/cgi-bin/nhh/imaker?id=4933

 

Vil ha tilsett rektor og eksternt styrefleirtal. Uniforum 23.9.03

http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=13021&del=uniforum

 

Tenestemannslova kan g� ut. Uniforum 23.9.03

http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=13022&del=uniforum

 

NSU og fagforeiningane negative til ny styringsmodell. Uniforum 23.9.03

http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=13023&del=uniforum

 

-Styringsmodellen verkar risikabel p� institusjonane. Uniforum 23.9.03

http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=13041&del=uniforum

 

Vil ha fri konkurranse og skolepenger. Universitetsavisa 23.9.03

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3f6ff37c36df59.43509117

 

-En debatt om verdier, sier Austgulen. Universitetsavisa 23.9.03

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3f6f511126b679.43509117

 

Fagforeningene varsler kamp. Universitetsavisa 23.9.03

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3f7015e055bb69.43509117

 

Studenttinget: -Nei til skolepenger. Universitetsavisa 23.9.03

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3f702bb4837ea9.43509117

 

Bekkemellem Orheim (AP): - Et ideologisk bestillingsverk. Universitetsavisa 23.9.03

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3f7030d500e509.43509117

 

Venstre: - Gratis utdanning og fri forskning. Universitetsavisa 23.9.03

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3f70363fd51a57.67951566

 

Rektor: Overrasket over frikobling fra eier. Universitetsavisa 23.9.03

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3f70666443d759.43509117

 

Thommessen tar ikke b�lgen for Ryssdal. Universitetsavisa 23.9.03

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3f70673de60a39.43509117

 

Clemet vil ha debatt om Ryssdalutvalgetsforslag. P� H�yden 23.9.03

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=230903101738.xml

 

Selveiende universitet? Troms�flaket 23.9.03

http://uit.no/nyheter/tromsoflaket/1023

 

 

 

Tjenestemannsorganisasjoner

 

Tvinger ikke igjennom selveiende institusjoner i h�yere utdanning. Utdanning 18.2.04

http://www.utdanning.ws/penelope/indexmag.jsp?rtIFP=data/_aufmagazine_agmbz86/_agnlsud/_agme2j0/_agme2lb/_chta1gj

 

-Lik rett til utdanning gir mangfold. Utdanning 15.1.04

http://www.utdanning.ws/penelope/indexmag.jsp?rtIFP=data/_aufmagazine_agmbz86/_agnlsud/_agme2j0/_agme2lb/_chrjbyu

 

Disiplinert debatt om Ryssdalutvalget. Utdanning 14.1.04

http://www.utdanning.ws/penelope/indexmag.jsp?rtIFP=data/_aufmagazine_agmbz86/_agnlsud/_agme2j0/_agme2lb/_chrhize

 

Massiv motstand mot Ryssdalutvalget. Utdanning 3.11.03

http://www.utdanning.ws/penelope/indexmag.jsp?rtIFP=data/_aufmagazine_agmbz86/_agnlsud/_agme2j0/_agme2lb/_chns1zk

 

Wag the dog: Clemets to andlet. Leder i Forskerforum 7.10.03

http://www.forskerforbundet.no/Article.asp?ArticleID=2823

 

- Pinlig for sektoren. Forskerforum 7.10.03

http://www.forskerforbundet.no/Article.asp?ArticleID=2822

 

OECD-rapport: Slutt p� fristilling av offentlig sektor. Forskerforum 7.10.03

http://www.forskerforbundet.no/Article.asp?ArticleID=2821

 

Advarer mot privatisering av Akademia. Forskerforum 7.10.03

http://www.forskerforbundet.no/Article.asp?ArticleID=2820

 

Vil lage butikk av norsk utdanning. Forskerforum 7.10.03

http://www.forskerforbundet.no/Article.asp?ArticleID=2819

 

- Ekstrem form for privatisering. Forskerforum 7.10.03

http://www.forskerforbundet.no/Article.asp?ArticleID=2818

 

- Destruktivt forslag. Intervju med Jan Fridthjof Bernt i Forskerforum 7.10.03

http://www.forskerforbundet.no/Article.asp?ArticleID=2817

 

Studentbetaling vil kome. Forskerforum 7.10.03

http://www.forskerforbundet.no/Article.asp?ArticleID=2816

 

Skeptisk til r�kj�r. Kirsti Koch Christensen i Forskerforum 7.10.03

http://www.forskerforbundet.no/Article.asp?ArticleID=2815

 

Clemet indignert over prematur syting. Norsk Lektorlag 7.10.03

http://www.norsklektorlag.no/viewarticle.php?id=445

 

Ryssdalutvalget er uenige om forholdet til Grunnloven. Utdanning 7.10.03

http://www.utdanning.ws/penelope/indexmag.jsp?rtIFP=data/_aufmagazine_agmbz86/_agnlsud/_agme2j0/_agme2lb/_chme2mm

 

Studentene uenige om Ryssdalutvalget. Utdanning 3.10.03

http://www.utdanning.ws/penelope/indexmag.jsp?rtIFP=data/_aufmagazine_agmbz86/_agnlsud/_agme2j0/_agme2lb/_chm646c

 

Bare litt enig med Clemet. Minileder i Utdanning 3.10.03

http://www.utdanning.ws/penelope/indexmag.jsp?rtIFP=data/_aufmagazine_agmbz86/_agnlsrh/_agme1e1/_agmfisq/_chm63nw

 

Forskerne sier nei til Ryssdal. Utdanningsforbundet 25.9.03

http://www.utdanning.ws/penelope/indexmag.jsp?rtIFP=data/_aufmagazine_agmbz86/_agnlsud/_agme2j0/_agme2lb/_chlrpxx

 

Provosert Clemet fikk protestskriv. Utdanningsforbundet 25.9.03

http://www.utdanning.ws/penelope/indexmag.jsp?rtIFP=data/_aufmagazine_agmbz86/_agnlsud/_agme2j0/_agme2lb/_chlrkxk

 

Flertallets forslag sv�rt uheldig. Forskerforbundet 23.9.03

http://www.forskerforbundet.no/Article.asp?ArticleID=2781

 

Ryssdal-utvalget p� ville veier. NTL 23.9.03

http://www.ntl.no/aktuelt.php?id=964

 

Uheldig fristilling av universiteter. Akademikerne 23.9.03

http://www.akademikerne.no/index.db2?id=2002

 

Ryssdal-utvalget: Feil retning. Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon 23.9.03

http://www.uho.no/web/uhosite.nsf/DocID/E883250F41407AB8C1256DAA003CFBA8?OpenDocument&cat=Nyheter+|+Pressemeldinger

 

-Ryssdal-utvalget angriper velferdssamfunnet. Utdanningsforbundet 23.9.03

http://www.utdanning.ws/penelope/indexmag.jsp?rtIFP=data/_aufmagazine_agmbz86/_agnlsud/_agme2j0/_agme2lb/_chlnjsj

 

H�yere utdanning m� styres demokratisk. Utdanningsforbundet 23.9.03

http://www.utdanning.ws/penelope/indexmag.jsp?rtIFP=data/_aufmagazine_agmbz86/_agnlsud/_agme2j0/_agme2lb/_chlq0bl

 

Enda d�rligere enn forventet? NITO 23.9.03

http://www.nito.no/Article.asp?ArticleID=7344

 

 

 

Studentorganisasjoner

 

Universitetene vs Clemet: 1-0Under Dusken 24.2.04

http://www.underdusken.no/html/2004/04/2922.php

 

H�ringsrunde kveler reformplaner. Utropia 19.2.04

http://www.utropia.no/nyheter/2025.html

 

Ryssdal-debatten er ikke over. Leder i Universitas 18.2.04

http://universitas.uio.no/leder/?sak=4157

 

NTNU vil ikke eie seg selv. Under Dusken 10.2.04

http://www.underdusken.no/html/2004/03/2871.php

 

Vil kvitte seg med evighetsstudenten. Universitas 28.1.04

http://universitas.uio.no/nyhet/?sak=4068

 

Betenkningstid : Apokalypse n�! Under Dusken 28.1.04

http://www.underdusken.no/html/2004/02/2808.php

 

NTNU st�tter mindretallet. Under Dusken 27.1.04

http://www.underdusken.no/html/2004/16/2795.php

 

Flertallet slaktes. Studvest 21.4.04

http://www.studvest.no/200401/nyhende3.asp

 

Et falmet forbilde. Under Dusken, 15.1.04

http://www.underdusken.no/html/2004/01/2757.php

 

Reformenes tidsalder. Kronikk av Bj�rn Niklas Sj�str�m i Universitas 14.1.04

http://universitas.uio.no/meninger/?sak=3999

 

Studentene �nsker ikke stiftelser. Pressemelding fra NSU 16.12.03

http://www.nsu.no/nyheter/pressemeldinger/pm161203.pdf

 

Jus slakter Ryssdalutvalget. Universitas 3.12.03

http://universitas.uio.no/nyhet/?sak=3966

 

Reformer i h�yere utdanning. Innlegg av Peter Maassen i Universitas 26.11.03

http://universitas.uio.no/meninger/?sak=3924

 

Ryssdal-utvalget � en trussel for studentene ? Kronikk av J�rn Henriksen i Utropia 19.11.03

http://www.utropia.no/kronikk/1854.html

 

Krass Ryssdal-kritikk. Universitas 19.11.03

http://universitas.uio.no/nyhet/?sak=3897

 

Mener mindretallet overdriver. Bjarne Kvam i Utropia 24.10.3

http://www.utropia.no/nyheter/1771.html

 

Etterlyser studentenes interesse. Arne Benjaminsen i Utropia 9.10.03

http://www.utropia.no/nyheter/1738.html

 

Stiller seg bak mindretallet. Utropia 9.10.03

http://www.utropia.no/nyheter/1740.html

 

Ryssdalutvalget � hva er det? Studentparlamentet ved H�gskolen i Bergen 9.10.03

http://home.hib.no/studorg/studentparlamentet/news.asp?action=show&ID=240&page=1&max=5

 

Akademia og frihandel � ja, takk begge deler? Kronikk av Gigliola Mathisen i Studvest 8.10.03

http://www.studvest.no/200323/kronikk.asp

 

Alminnelige ledelsesprinsipper. Kommentar i Under Dusken 7.10.03

http://www.underdusken.no/html/2003/13/2487.php

 

-Universitetene trenger en viss styring. Under Dusken 7.10.03

http://www.underdusken.no/html/2003/13/2485.php

 

Vil l�srive UiB. Studvest 2.10.03

http://www.studvest.no/200322/nyhende2.asp

 

Grundig h�ring om Ryssdal-utvalget. Kristin Clemet i Universitas 1.10.03

http://universitas.uio.no/meninger/?sak=3633

 

Delt innstilling fra Ryssdal-utvalget. Utropia 26.9.03

http://www.utropia.no/nyheter/1666.html

-Studentenes innflytelse mer enn halvert. Universitas 24.9.03

http://universitas.uio.no/nyhet/?sak=3601

 

Stortingsrepresentanter om forslag til ny universitetslov: -Et ideologisk bestillingsverk.

Universitas 24.9.03

http://universitas.uio.no/nyhet/?sak=3600

 

Full splid om h�yere utdanning. Studvest 24.9.03

http://www.studvest.no/200321/nyhende1.asp

 

Truer retten til gratis utdanning. Studentenes Landsforbund 23.9.03

http://www.stlweb.no/default.cfm?type=artikler&action=vis&id=249

 

Utdanningsstiftelseer vil svekke h�yere utdanning. Studentenes Landsforbund 23.9.03

http://www.stlweb.no/default.cfm?type=artikler&action=vis&id=250

 

Lovforslag til besv�r og forargelse. Norsk Studentunion 23.9.03

http://nsu.no/nyheter/pressemeldinger/pm23.09.03.htm