STYRING OG LEDELSE AV UNIVERSITETER I EUROPA

(Oppdatert 13.1.2004)

 

 

DANMARK

 

Anbefalinger for god universitetsledelse i Danmark. Rapport fra udvalget �Universitetsbestyrelser i Danmark. Desember 2003

http://www.videnskabsministeriet.dk/fsk/div/forsksoejlen/rapport.pdf

 

Universitetsloven av 28. mai 2003 (selve lovteksten)

http://www.retsinfo.dk/_GETDOCI_/ACCN/A20030040330-REGL

 

Farvel til frie universiteter. Information 2. januar 2004

http://www.information.dk/Indgang/VisArkiv.dna?pArtNo=20040102154253.txt

 

S�dan slagtes et demokrati. Information 26. november 2003

http://www.information.dk/Indgang/VisArkiv.dna?pArtNo=20031126152991.txt

 

Afskaffet demokrati. Information, 31. oktober 2003

http://www.information.dk/Indgang/VisArkiv.dna?pArtNo=20031031151889.txt

 

�Universitetsdemokratiet er fortid�. Information, 23. oktober 2003

http://www.information.dk/Indgang/VisArkiv.dna?pArtNo=20031023151580.txt

 

Universiteter klar til nye bestyrelser. Information, 16. oktober 2003

http://www.information.dk/Indgang/VisArkiv.dna?pArtNo=20031016151257.txt

 

�De �bne valg har v�ret ret h�sligeInformation, 9. oktober 2003

http://www.information.dk/Indgang/VisArkiv.dna?pArtNo=20031009150957.txt

 

Universitetets grundlov. Tale av rektor Linda Nielsen, K�benhavns universitet, gjengitt i Politiken, 22. november 2002

http://politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=243902

 

Universitet uden demokrati. Kronikk av Herman Knudsen i Politiken, 30. oktober 2002

http://politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=240226

 

Universiteter mister magt : Magten p� universiteterne er taget fra de ansatte og de studerende. DJ�F-bladet, 2002

http://www.djoef.dk/online/view_artikel?ID=6106&attr_folder=F

 

Universiteter foran ledelsesrevolution. DJ�F-bladet, 2002

http://www.djoef.dk/online/view_artikel?ID=4540&attr_folder=F

 

Tid til forandring for Danmarks universiteter. Regeringen, 2002.

http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/doc-show.cgi?doc_id=127370

 

Kold skulder til universitetsreformen. Magisterbladet, 2002

http://www.magisterbladet.dk/sw11561.asp

 

Temaside fra Rektorkollegiet i Danmark

http://www.rektorkollegiet.dk/sider/tema_debat/nyunilov/nyunilov.htm

 

Flere penge for mindre forskning. Kronikk av J�rgen Gr�nneg�rd Christensen og Thomas pallesen i Politiken, 24. januar 2003

http://politiken.dk/VisArtikel.sasp?PageID=253156

 

Ny ledelse er sk�nne, spildte kr�fter. Dansk Magisterforening 2001

http://www.magisterbladet.dk/sw5111.asp

 

Lenkesamling om universitetsreformen fra Det samfundsvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet

http://www.sam.au.dk/ledelse/

 

Universiteter i sk�rsilden / Peter Lotz

http://www.cbs.dk/staff/lotz/styre/purgatory.pdf

 

Forslag til ny universitetslov i Danmark

http://www.sdu.dk/Adm/GenRef/Universitetsloven080503.pdf

 

Universitet A/S- en europeisk trend. Dansk Magisterforening 2001

http://www.magisterbladet.dk/sw5112.asp

 

SVERIGE/DANMARK

 

Artikkelserie fra Universitetsavisa (NTNU) om fristilte danske og svenske universiteter:

 

 

AS-universitetet finns i G�teborg

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3e906bdcb12826.70797915

 

-Fram for inkompetanse

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3e906c3e4593a6.70797915

 

All makt til rektor

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3e932c059354d6.70797915

 

- Vi har ikkje plass for dei svake forskarane

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3e952424bfa1b6.70797915

 

- Fri marknad erstattar fri forsking

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=3ea45e269628b6.70797915

 

 

SVERIGE

 

Hur fria skall universitet och h�gskolor vara? Sveriges universitets- och h�gskolef�rbund, september 2003

http://www.suhf.se/pdf/Autonomirapporten.pdf

 

 

FINLAND

 

Den finske universitetsloven:

 

Universitetslag 645/1997

http://www.finlex.fi/linkit/ajanfs/19970645

 

Universitetsf�rordning 115/1998

http://www.finlex.fi/linkit/ajanfs/19980115

 

 

STORBRITANNIA

 

No retreat on student fees, Blair warns. The Guardian 3.12.03

http://politics.guardian.co.uk/publicservices/story/0,,1098493,00.html

 

My plan for student fees is the fairest on offer. The Guardian30.11.03

http://politics.guardian.co.uk/publicservices/story/0,,1096468,00.html

 

 

 

EUROPA

 

Tjenester p� anbud - Europa betenker seg. Kronikk i Aftenposten av professor Noralv Veggeland

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article.jhtml?articleID=592894

 

 

Hva er blitt �umoderne?� Innlegg av Noralv Veggeland i Dagsavisen, 9. november 2003

http://www.dagsavisen.no/kommentar/debatt/2003/11/762537.shtml

 

 

Utdanningstrender i OECD-land.

OECDs �rlige publikasjon Education Policy Analysis omhandler bl.a. endrede m�nstre i styring av h�yere utdanningsinstitusjoner.

http://www.odin.dep.no/ufd/norsk/publ/periodika/nett_aktuelt/045071-230097/index-dok000-b-n-a.html