Ot. prp. nr. 79 (2003/2004) Om lov om universiteter og h�yskoler

(oppdatert 21. juni 2004)

 

 

Kjemper for rektor. Adresseavisen 10.6.04

http://www.adressa.no/midtnorge/article.jhtml?articleID=493231

 

Uavhengighet � demokratiets og kunnskapens garanti. Innlegg av Attac i Stavanger Aftenblad 10.6.04

http://www.adressa.no/sidinmening/ordetfritt/article.jhtml?articleID=493111

 

Uforpliktende om h�yskoletilskudd. Dagen 10.6.04

http://www.dagen.no/show_art.cgi?art=5949

 

Vil fjerne HiA-rektor som styreleder. F�drelandsvennen 8.6.04

http://www.fedrelandsvennen.no/Nyheter/Vest-Agder/kristiansand/article.jhtml?articleID=214173

 

Studentene jubler over nytt lovforslag. Utdanning 8.6.04

http://www.utdanning.ws/penelope/indexmag.jsp?rtIFP=data/_aufmagazine_agmbz86/_agnlsud/_agme2j0/_agme2lb/_chyzlwj

 

Str�lende forn�yd med Clemet. Utdanning 8.6.04

http://www.utdanning.ws/penelope/indexmag.jsp?rtIFP=data/_aufmagazine_agmbz86/_agnlsud/_agme2j0/_agme2lb/_chyzokc

 

Studenttinget forn�yd med forslag til ny lov om universiteter og h�gskoler. H�gskolen i Troms� 8.6.04

http://www.hitos.no/nyheter/320.html

 

Et godt forslag til universitetslov. Leder i Dagsavisen 7.6.04

http://www.dagsavisen.no/debatt/leder/article1140206.ece

 

Vil kaste rektorene ut av styret. Bergens Tidende 4.6.04

http://bt.no/lokalt/article262747

 

Likestilles med universitetene. Ukenytt, HiA, 4.6.04

http://www.hia.no/nettavis/lese/index.php?kode=lese&webprofil=Fellesadm&filnavn=Otprp79

 

Clemet vil ha administrerande rektor. Uniforum 4.6.04

http://wo.uio.no/as/WebObjects/avis.woa/wa/visArtikkel?id=16881&del=uniforum

 

Ny ledelsesform. Troms�flaket 4.6.04

http://uit.no/nyheter/tromsoflaket/1625

 

-D�rligere styringsmodell. Troms�flaket 4.6.04

http://uit.no/nyheter/tromsoflaket/1626

 

Motstand mot ledelsesreform. P� H�yden 4.6.04

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=040604160715.xml

 

Moderate endringer i lovforslaget om h�yere utdanning. Utdanning 4.6.04

http://www.utdanning.ws/penelope/indexmag.jsp?rtIFP=data/_aufmagazine_agmbz86/_agnlsud/_agme2j0/_agme2lb/_chysf81

 

Vil lovfeste gratis universitetsutdannelse. Universitetsavisa 4.6.04

http://www.universitetsavisa.no/ua_lesmer.php?kategori=nyheter&dokid=40c0554f4ad843.84287840

 

Vil ha rektor som daglig leder. P� H�yden 4.6.04

http://www.uib.no/elin/php/phpnyhet2.php3?xmlfil=040604122020.xml

 

Rektor � sjefen over alle sjefer. HiO-nytt 4.6.04

http://www.hio.no/content/view/full/23672

 

Kommentar fra Universitets- og h�gskoler�det:

http://www.uhr.no/omuhr/pressemelding/pm%202004-04-06%20Ny%20lov.htm