Prosjekter

URL ble stiftet i januar 1995, og har siden det engasjert seg i mange forskjellige levende rollespill-prosjekter. Nye prosjekter annonseres på url-info, og alle medlemmer er velkomne til å bli med.

Planlagt laiv - ikke gjennomført: Urlinnheim Den nordiske skolen for høyere heksekunst
Lise Hamre begynte planleggingen av denne laiven i 2005, men den ble aldri gjennomført. Den er lagt til samme verden som Hogwarts, skolen der Harry Potters historie utspilte seg. Hvis noen har lyst til å overta denne laiven og gjennomføre den, er det bare å ta kontakt.

Ca. 2008 til 18.04.2009: 1859-prosjektet
For deg som vil ha mest mulig tidsriktig ballantrekk fra 1859. Vi syr og lar oss inspirere. Prosjektet er i samarbeid med Kostymeworkshopen. Kontaktperson: Anne.

Våren 2006: Månetid IV

Sommeren/høsten 2005: 1905-prosjektet
For deg som vil sy et 1905-antrekk, f.eks. til Operaballet. Anne og Lise er kontaktpersoner.

Våren 2005: Mjød og Ambrosia
URL har tatt på seg å arrangere Mjød og Ambrosia våren 2005, siden laiven , som hadde mange påmeldte, aldri ble avholdt som planlagt.

Sommeren/høsten 2004: 1843-prosjektet
Prosjektet har det formål å lage så historiske som mulig drakter til Operaballet, 2. oktober 2004. Anne er kontaktperson.

Sommeren 2003: Forberedelsesgruppe for Vikersundliven
Vi holder sykvelder, og lignende for å bli kjent og forberede oss til Vikersundliven, som avholdes 17.-20. juli. For å bli med kan du sende en mail til Karoline: astwes (a) mdstud.chalmers.se.

Sommeren 2003: Forviklinger
Live fra 1813, basert på Jane Austens bøker. Arrangører er Elin Sjølie og Karoline Wästberg. Liven ble desverre avlyst på grunn av for få spillere.

Våren 2002 ->: Amalthea - URLs magedansgruppe
Trener sammen og opptrer etter avtale. Se egen webside for informasjon.

Våren 2002: Britannia 123
En romer-kelterlive skal spilles en helg sommeren 2002. Arrangører er Anne, Karoline, Even, Elin E og Magnus. Vi håper det kommer ca 30 spillere.

Høsten 2001 og våren 2002: Renessanseprosjektet
Karoline Wästberg leder prosjektet, som er åpent for alle medlemmer. Vi lager renessansekostymer og avslutter med renessanseball sommeren 2002. (Alle som har renessansekostyme kan være med på ballet).

Våren 2001: Forberedelsesgruppe for Amaranth III: Nemeth
Sonja Erlenkamp koordinerer URLs forberedelsesgruppe. Spillet er i juni-juli 2001. Vi skal ikke spille i en gruppering, men forbereder oss med hensyn på kostymer og kulturforståelse.

Våren 2001: Forberedelsesgruppe for liven Sanctuarium 1944.
Leder: Karoline Wästberg. Desverre ble spillet avlyst.

Høsten 2000: Ballkjoleprosjektet
Damene i URL ville sy flotte ballkjoler til Biørneballet 2001. Prosjektleder var Anne, og det var 5 aktive medlemmer.

Våren 2000: Urlinns øy
URL lagde en egen nybegynnerlive for ca 25 spillere for å rekruttere nye medlemmer. Liven ble arrangert av Sonja, Even, Karoline og Anne og ble spilt over to helger i juni 2000. Det var moro for både arrangører og spillere.

Høsten 1999 og våren 2000: 17. mai-prosjektet
Karoline Wästberg og Sonja Erlenkamp ledet 17. mai-prosjektet, som hadde ca 10 deltagere. Prosjektet gikk ut på å sy tidsriktige klær fra 1814 til 17. mai 2000. Noen stilte også i vanlig bunad eller drakt fra ca samme periode.

Våren 1999: "McURL"
Sonja og Anne ville ha med seg en gjeng på Ravns sommerlive 99: Den Enes Død II: Kampen i høylandet. Tilsammen ble vi ti stykker. Vi spilte en scatisk familie, og før liven forberedte vi oss grundig og dro på hyttetur sammen. De gode forberedelsene gjorde oss til en meget sammensveiset gjeng, og vi hadde en flott live! To av spillerne var førstegangslivere. Vi fant også opp posereglementet.

Våren 1996 tom. våren 1998: Romerprosjektet, nå Legio XV
Fire medlemmer av URL, Endre Fodstad, Petter Bøckman, Øyvin Wormnæs og Ståle A. Johansen (de to sistnevnte kushitter), startet Romerprosjektet. Romerprosjektet er det største live-prosjektet i Norge hittil, med plass til 80 deltagere. Romerprosjektet dro på fantasiliven Nyteg sommeren 1997, men den virkelige "romerliven" var den historiske liven Gränsen i 1998, hvor det blant annet ble bygget et digert fort. Dette markerte Romerprosjektets avslutning, og høsten 1998 ble Legio XV Apollinaris formelt stiftet som en selvstendig forening.

Våren 1995: Kushitter
URL ble stiftet av en gjeng fra Realistforeningen og andre som ville forberede seg sammen til å dra på Ravns sommerlive 95. 13 URL-ere spilte Kushitter, gikk i proto-segger, grønne våpenkapper (tunikaer) og den såkalte URL-luen, en flat, rund skinnlue. I URL-jargon kalles Ravns sommerlive 95 fremdeles bare Kushittliven. Kushittene hadde med seg en journalist fra Dagbladet.

Publisert 29. nov. 2011 09:43 - Sist endret 26. juni 2014 10:06